Anställ fler skolbibliotekarier i Malmö!

Malmö växer så det knakar och det går undan! Ökningen av antalet elever är historisk och att hitta skolplatser blir allt svårare. Tillgång till lokaler och skolor måste naturligtvis ordnas, men en svårare nöt att knäcka är hur kompentensförsörjningen ska lösas. Det råder lärarbrist och hur ska vi säkerställa att alla elever får det de har rätt till – en likvärdig utbildning.

Grundskoledirektör Anders Malmquist uppmanar alla sina medarbetare på följande vis på Malmö stads intranät Komin:

Anders Malmquist på skola.
Grundskoledirektör Anders Malmquist på besök på Tingdammsskolan Foto: Anita Petersson

”Ett ännu större uppdrag är kanske att hitta rätt medarbetare till våra nya elever. De flesta kommuner i Sverige rekryterar och antalet lärare räcker inte till. Vi måste därför fundera på vilka andra kompetenser vi kan anställa som kan avlasta och komplettera redan anställda i sina uppdrag. För att klara av detta håller vi just nu på med att bygga upp en ny kompetensförsörjningsenhet som kommer att öka tempot i arbetet med att genomföra den kompetensförsörjningsplan som nämnden fastställt. Vi kommer att söka nya vägar för att hitta nya medarbetare och här är alla ni våra bästa ambassadörer för att locka nya kollegor till våra skolor.”

Och till Anders och alla beslutsfattare i Malmö vill jag säga: Anställ skolbibliotekarier!

Undrar ni varför, så säger jag så här: Skolbibliotekarien är en pedagogisk resurs som stödjer elever och lärare både i och utanför klassrummet. Hen har kunskap om pedagogik och skolans styrdokument med ett tydligt fokus på elevens lärande och utveckling. Genom sin utbildning har skolbibliotekarien tillägnat sig gedigna kunskaper inom området medie- och informationskunnighet (MIK). Och har också god kännedom om digitala verktyg och hur dessa kan användas för att främja elevernas lärande. Fil dr i pedagogik Håkan Fleischer hävdar att skolbibliotekarien är en nyckelperson i den datoriserade och digitala skolan. Läs mer om det här. Skolbibliotekarien ger eleverna verktyg för informationshantering och källkritik och lär eleverna att förhålla sig till sina digitala identiteter. Dessutom har hen såväl praktisk som teoretisk kunskap om språkutveckling, läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.

ann_skarmdump (1)
Ann Edvik, rektor på Bäckagårdsskolan

– Skolbiblioteket bidrar till ökad likvärdighet och social hållbarhet, genom att man ger alla barn möjlighet att upptäcka läsintresse. Skolbiblioteket ger alla barn möjlighet att lära sig att navigera i informationsflödet. Att ha en skolbibliotekarie som vet vad just jag är intresserad av gör att alla kan utveckla sitt läsintresse. En skolbibliotekarie bidrar till helheten, säger Ann Edvik, rektor på Bäckagårdsskolan.

Bara ett stenkast bort i grannlandet Danmark har regeringen infört en ny reform där skolbiblioteken ska bli centrum för det pedagogiska lärandet på skolan. Detta innebär det att skolbibliotekarien tillsammans med skolledningen ska bidra till den pedagogiska utvecklingen på skolan, förmedla kultur till eleverna, föra in forskningsbaserad kunskap om lärande och undervisning samt ge stöd åt det kollegiala samarbetet. Skolbibliotekariens och lärarens arbete ska gå hand i hand och i centrum står såklart elevens lärande. Tillsammans med lärarna ska skolbibliotekarien planera, genomföra och utvärdera undervisningen. I bibliotekariens uppdrag ingår det att tillgängliggöra och vägleda i användningen av digitala och analoga informationsresurser. Bibliotekarien ska med andra ord ta en aktiv roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan.

Jag önskar att vi hade kunnat se liknande utveckling i Sverige. Regeringen föreslog i höstas att skjuta till 15 miljoner till att stärka bemanningen på skolbiblioteken under 2016 och ytterligare 30 miljoner under 2017, vilket naturligtvis är ett steg i rätt riktning. Men det krävs kraftfullare strategiska insatser än så. Stirra er inte blinda på lärarbristen. Se möjligheten i alla fantastiska skolbibliotekarier som finns därute. Fler kompetenser på skolan som samarbetar kring elevens lärande är en framgångsfaktor som bidrar till ökad måluppfyllelse. Så anställ fler skolbibliotekarier i Malmö!

Text: Karin Ahlstedt