Antirasismen måste börja i skolan

Det är få som undgått att beröras av den senaste veckans händelser, där sex personer skadades i en nazistattack i Malmö.

Det har verkligen stärkt oss i vår övertygelse om vikten av att inkludera antirasism och likabehandling i skolan – på alla nivåer och i alla utrymmen.

För som unga är den sociala miljön i skolan ofta vårt starkaste inflytande. Och där har skolan och samhället att skapa en miljö som lämnar utrymme för alla att få vara den de är, och därmed inte lämnar utrymme för rasismen att växa.

Text: Normbrytande rättigheter