Antirasistiskt läger på schemat!

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

Nu har det första antirasistiska ungdomslägret ägt rum. Fredagskvällen den 21 november samlades 20 förväntansfulla elever från fem olika skolor i Malmö på värnhemstorget för att ge sig av till Veberöd. Helgen bjöd på flera olika antirasistiska aktiviteter, allt från samarbetes och värderingsövningar till filmvisning. Syftet med lägerhelgen var dels att vidareutbilda eleverna inom rasism och antirasism, samt ge förslag på hur man kan arbeta antirasistisk i sin vardag. Men även att få insikt om hur olika förutsättningar kan påverka våra liv och möjligheter i samhället.

Man föreläser framför projicerad presentation.
Petter håller i dagens föreläsning

Lördagen inleddes med att Petter Carlsson Söderstrand från Ungdom Mot Rasism höll i en mycket uppskattad föreläsning om begreppet rasism och dess innebörd. Det är viktigt att få en historisk bakgrund för att skapa förståelse för just ordets innebörd och i vilken kontext rasismen har verkat och hur den uttrycker sig idag. Petter belyste just detta genom att förklara rasismens innebörd från kolonialismens falska vetenskap om rasbiologi till den strukturella rasism som trots att själva rasbiologin är motbevisad idag ändå lever kvar i våra strukturer. En viktig kunskap som behövs just för att få förståelse och för att kunna se hur rasismen faktiskt lever kvar idag. Men även essentiell i förhållande till att faktiskt identifiera rasism, och på så sätt även kunna verka aktivt i sin vardag och ta ställning mot rasism.

Värderingsövningarna som följde efter föreläsningen syftade till att

Elever sitter vid bord.
Under en av övningarna på lägret

förkroppsliga och förtydliga just detta. Genom övningen ”ett steg fram” fick eleverna möjlighet att gå in i en annan karaktär, med andra förutsättningar än dem man själv har. De fick skapa sig en bild av karaktären och dess olika egenskaper för att sedan höra påståenden om till exempel ekonomi, funktionalitet, rädslor i samhället osv. Om eleverna trodde att påståendet stämde in fick de ta ett steg framåt om inte så fick de stå kvar på samma plats som tidigare. Övningen innebär att det skapas en samhällsstege vilket förtydligar våra olika förutsättningar beroende på bland annat var vi kommer ifrån hur vi ser ut och vilken sexuell läggning man har. Genom övningen blir det tydligt hur samhällsstrukturen ser ut och vilka som gynnas av den och vilka som inte gör det, därför blir den även väldigt effektiv i förhållande till att skapa diskussion kring dessa frågor. Kvällen avslutades med filmvisning av filmen Ett öga rött, allmänt bus och läger häng.

På söndagen hölls en antirasistisk skaparworkshop, som syftade till att eleverna själva skulle få skapa ett antirasistiskt verk. Detta kunde ta uttryck genom att till exempel skriva en dikt, rita en serie eller skriva en låt. Trots att alla var ganska trötta efter en intensiv lördag så visade eleverna prov på kreativitet genom att bland annat skriva och sjunga in en raplåt, producera en parodi på Sverigedemokraternas val film samt rita antirasitiska teckningar med olika budskap. Det är även effektivt att få möjlighet att göra något konkret och kreativt för att omsätta lärdomarna i praktiken. Det var i sin helhet en mycket intensiv och lärorik helg som vi gärna gör om igen!

Lovisa Thorild, praktikant Normbrytande Rättigheter