Antirasistisk kraftsamling 6 maj med Malmös Antirasistiska skolnätverk!

Handavtryck.

Som en del i vårt arbete med CPI på Malmö stad har vi varit drivande i Malmös antirasistiska skolnätverk, som samlar skolpersonal i Malmö som brinner för antirasism och vill ha ett forum, ett sammanhang, stöd och fortbildning för att kunna fortsätta bedriva arbetet på sin egen skola. Vårens arbete mynnar nu ut i en antirasistisk kraftsamling den 6 Maj på Swedbank Stadion.

Under en heldag kommer skolpersonal från Malmö, men även i mån av plats från Lund och andra ställen i vår omnejd, gratis kunna ta del av sex olika organisationers antirasistiska arbete, bl a från oss på Ungdom Mot Rasism och Normbrytande Rättigheter, samt få en föreläsning om lagen kring likabehandling i skolan av Malmö mot Diskriminering. Dagen kommer också bli en språngbräda för att ytterligare bredda och fördjupa skolnätverket, och knyta an ännu mer antirasistisk skolpersonal till oss.

Dagen erbjuder en unik knutpunkt mellan den antirasistiska kompetensen i civilsamhället och skolan, och kommer förhoppningsvis leda till samarbeten mellan flera av organisationerna och skolorna, såväl som att inspirera de pedagoger annan skolpersonal som deltar.

Det är dags att vi låter antirasismen ta plats i skolan och börjar inse att den inte kan begränsas till enskilda temadagar, utan måste bygga på ett långsiktigt arbete tills den sitter i väggarna – som man så gärna säger om skoltraditioner.

Programmet för dagen hittar ni här och anmälan görs snarast till gustavo.nazar@malmo.se – först till kvarn gäller!

Text: Normbrytande rättigheter

Handavtryck.