Äntligen! Nu är Hermodsdalsskolan också med på banan!

Uppfälld laptop som visar hemsida.

Uppfälld laptop som visar hemsida.

Den 14 november 2011 var det äntligen dags för eleverna i år 7 på Hermodsdalsskolan att  hämta ut sina 1-1-datorer. Bara i skolan eller också hemma?

Efter mycket funderande hade vi bestämt oss för att 7:orna skulle få disponera datorerna även utanför skolan. Initialt hade planen nämligen varit att vi med tanke på riskerna för rån och överfall  skulle begränsa användningen till skoltid. När det gäller år 6 kommer vi att ha datorerna på skolan och använda dem endast under skoltid.  Dessa datorer är förberedda men tas i bruk först under vårterminen 2012 då laddningsskåpen förhoppningsvis ska vara inkopplade.

Namnlappar & register
Veckan före utdelningen var hektisk. Alla 43 datorerna skulle anslutas till Premiumplattformen . Därtill kom förstås alla praktiska detaljer som namnlappar etc.  Som tur var fick jag hjälp med det arbetet av ett antal tekniker och IT-ansvariga i Fosie som samlades på Stadsdelsförvaltningen. För att vara säker på att allt fungerade gick jag sedan på hemmaplan  igenom datorerna och komtrollerade att alla elevinloggningar fungerade samt bokförde dem i ett register.

Föräldrainformation
Utdelningen hade vi förberett genom att skriftligt informera föräldrarna. Ärendet hade även tagits upp på ett föräldramöte tidigare under höstterminen.  Och den 14 november var det således dags. Med början 16:30 droppade eleverna i sällskap med sina föräldrar in. För att eleverna skulle få ta med sig datorn hem skulle både elev och förälder ha tagit del av de regler som gäller vid datoranvändning och intyga detta genom att skriva på ett kontrakt.  Föräldern skulle dessutom kunna legitimera sig.  Med datorn följde också ett brev med påminnelse om att datorn är ett arbetsredskap för skolarbetet och  att man måste vara rädd om den. Internetsida med inbäddad videospelare. I detta dokument fanns också adressen till den wiki som lärarna i arbetslag 7 med undervisning på  Hermodsdalsskolans  nystartade 7-9  använder  till att skriva in läxor och annan aktuell information.  Wikin  är ett  sätt för oss som personal att tillsammans med eleverna  träna oss i ett digitalt tänkande och dessutom  lära oss hantera detta verktyg.  http://hermodsdalh.wikispaces.com

En dag med lösenordsbyten
Nästa dag kom eleverna till skolan med laddade datorer, ivriga att byta lösenord. En lapp med användarnamn och lösenord hade varje elev fått när datorn hämtades ut och likaså en instruktion om hur man byter lösenord, men det var ingen som lyckats med den proceduren, så det blev där vi började första dagen med 1-1-datorerna.  Nästa åtgärd blev att ladda ner First Class och gå igenom  PedNet som vi använder som mailsystem.  Vi tittade förstås också på wikin och inskärpte vikten av att man går in och läser i den varje dag. Några elever hann också skapa konton hos NE.se för att kunna använda detta hemifrån.

… och så söka, skapa och kommunciera
Samtliga elever  har haft datorn med till skolan varje dag. De har använt den för att söka information till arbetsuppgifter i SO och svenska, de har skapat presentationer i PowerPoint och  de har mailat arbeten och lösningar av uppgifter till sina lärare. Läroboken i engelska – Magic! – har allt som finns i läroboken och dessutom extra material på webben.  Detta är en stor fördel för alla elever som kan lyssna och träna hur mycket som helst även hemma men det är speciellt bra för de elever som har en dyslexidiagnos eller någon form av lässvårigheter. Webbdelen  får eleven tillgång till genom att skapa ett konto hos förlaget. Det har varit en del strul med bortglömda lösenord men jag har då kunnat kontakta kundsupporten hos Studentlitteratur där man varit mycket hjälpsam.

Kvinna med svart långt hår.Birgitta Berg
it-ansvarig
Hermodsdalsskolan