Nu när undervisningen är helt på distans, annars också!

Skärmdump med makedonska bokstäver.

Det är intressant höra elevernas röster när man kartlägger nyanlända elever och det obligatoriska frågeformuläret leder oss in på tidigare kunskaper, erfarenheter, intressen och förväntningar inför en skolstart i Malmö. Flera elever har uttryckt att de trivs  bra socialt, är glada att vara igång i skolan och att de nu ser fram emot att lära sig det svenska språket, detta är så glädjande! Men i svaren hör man också att  “Jag är lite orolig att halka efter i matte nu när all matematikundervisning är på svenska”, ”Jag var duktig i matte på urdu  i Pakistan”  eller “Här blev jag placerad i en årskurs under min ålder, i Ecuador gick jag i en årskurs över min ålder.”

En elev berättade att ”Det går bra  nu, jag översätter, hittar material och förklaringar på kinesiska” -Hur vet du hur du ska göra,  frågade jag. ”Jag har kommit på  det själv”, svarade hen.

Just nu kan man väl påstå att grundskola och skolväsende befinner sig i sin mest digitala tid, och i det finns många möjligheter för att göra undervisningen tillgänglig genom ”en till en”: I ett classroom kan både ordinarie lärare, studiehandledare och modersmålslärare dela elever, uppgifter,  material och dokument. Google översätt är kanske det första webbläsartillägget att skaffa i arbetet med nyanlända och flerspråkiga elever? Därefter har varje elev och personal som är inloggad i chrome  en mängd verktyg, appar och tjänster som Malmö Skolbibliotek, Inläsningstjänst, Begreppa, Studi.se och NE.se. Under ”bokmärken”  ligger dessa på rad och de alla går att göra flerspråkiga snabbt och genom endast ett klick, eller genom att markera texten och välja av de ca 50 språk som trillar fram ur Google översätts blå gardin.

Det är första gången som all studiehandledning och modersmålsundervisning är på distans i Malmö och jag passar på att fråga min digitala bibliotekskollega  Maria Schedvin om Malmö Skolbibliotek på nätet. Jag säger att jag skulle vilja hitta ämnesmaterial eller skönlitteratur, med samma titel på många språk eller med ett tema många språk. En tanke är att eleven ska kunna tvillingläsa, ha stöd av hela förståelsen på modersmålet när hen tar sig an innehåll och läsning på svenskan. När jag är inne  på sidan Skolbibliotek Malmö är det inte helt tydligt  hur jag skulle kunna hitta det jag söker, eller om det finns där. Jag väljer att söka endast på ordet “makedonska” istället och får upp  strömmande media och böcker, totalt 27 träffar.

Jag går vidare till Inläsningstjänst och pratar med min kollega Annika Emanuelsson om hennes bästa: Annika har skapat ett Google formulär vilket ligger i klassens Classroom. När eleven jobbar där och öppnar formuläret finns en länk till Inläsningstjänst och elev ( eller lärare) har lagt utvalda boktitlar i bokhyllan i Inläsningstjänst.  I förarbetet med att hitta vilka böcker som går att översätta helt och hållet i Inläsningstjänst kryssar man i “fulltext”, och sedan kan eleven markera hela bokens  text, vilket språk det blir väljer man som vanligt ur Google översätts lista.

Att inte översättningen blir hundra procent korrekt gör inte så mycket, utöver den kan man ha boken hemma analogt ( i de fall man nu kan hämta böckerna), och snabbt växlar man tillbaka till svenska. I lnläsningstjänst får man dessutom alltid texten uppläst på svenska ( oavsett vilket språk eleven har översatt på sin skärm) när man trycker på ”lyssna”! Annikas arbetsområde denna gång handlar om känslor och rädsla och uppgifterna som hon gjort till boken ligger i Googelformuläret, även där redo att översättas  -Tillgänglig lärmiljö  är ett ledord för mig, säger Annika.

 

I mitt nästa blogginlägg  om nyanländas och flerspråkiga elevers lärande, flerspråkighet och transspråkande i digitala tider får vi Annikas bästa tips inom NE och Begreppa, och därtill ett ytterligare exempel på hur vi kopplar en bok från Inläsningstjänst till elevens lärande kontext och pedagogisk planering. Vi ska också se till att komma in på närmare exempel om hur vi kan jobba med den tidiga läs- och skrivutveckling genom att använda elevens alla språk, transspråka.

Den 16/2 håller vi nämligen en mötesplats om just detta, transspråkande för läs- och skrivutveckling; transspråkande  för att en elev ska kunna få  fortsätta sin progression och sin individuella studieplan ( ISP) inom ämnen och språk samt våra digitala hjälpmedel längs den vägen. Annika närvarar vid den mötesplatsen, likaså genreskolan Kroksbäck och förstelärare både från modersmålsenheten och förskolan, ja än fler därtill!  Vi hoppas på en givande träff när vi konkret närmar oss elevens flerspråkighet och modersmål som en del av lärandet. Här hittar du anmälan som fortfarande öppen och vi ses via teamslänk.

Om du har frågor om mötesplatsen, tankar om flerspråkighet som resurs och transspråkande för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande går det bra att kontakta mig på johanna.soderlund@malmo.se eller vi din skolas kapacitetstödjare.

Läs också om Språksektions utbud av mötesplatser för våren, alla inriktningar för språk och kunskap i vår mest digitala tid!

Text: Johanna Söderlund

Bilder: Annika Emanuelsson

Bidrag till innehåll: Annika Emanuelsson & Maria Schedvin- eftersom iallafall jag behövde en guidning gjorde Maria en instruktionsfilm med undertext kring hur man hittar e-böcker på flera språk och hur man kan söka för att hitta samma titel på flera språk på Malmö Skolbibliotek.