Arbetet med ASL i Malmö lockar och inspirerar

Två pedagoger hjälper elever.

Efter att ha kommit i kontakt med ASL (Att Skriva sig till Läsning) arbetet i Malmö stad via Pedagog Malmö blev Therese och hennes kollegor från Slestadsskolan i Linköping nyfikna och tog kontakt med oss på Pedagogisk Inspiration. Då de planerar att starta upp arbetet med ASL på sin skola ville de ta del av erfarenheter från Malmö och göra studiebesök på någon skola där man arbetar med ASL.

Genom oss fick de kontakt med Ann-Christin Nielsen på Möllevångsskolan. En dag i början av april fick vi och pedagogerna från Linköping möjlighet att besöka skolan. Vi blev varmt mottagna av skolledning, personal och elever. Efter en rundvandring på skolan och samtal med Ann-Christin fick vi vara med i hennes förskoleklass vid ett skrivpass.Elever jobbar med ipad.

Eleverna hade arbetat med grodor på olika sätt och utifrån bilder skulle de nu planera och skriva små berättelser. De arbetade i par och elevaktiviteten var hög. Det fanns ett tillåtande klimat i klassrummet och genom en tydlig arbetsgång visste eleverna vad och hur de skulle göra.

Therese och Johanna som båda arbetar i förskoleklass blev under besöket mycket inspirerade till att arbeta med ASL.

”Det vi fastnade mest för var att arbetet med ASL ger en tydlig röd tråd, eleverna blir delaktiga och känner arbetsglädje. Vi upplever  att arbetet är lustfyllt både för elever och pedagoger och ett sätt att ge alla elever förutsättningar att lyckas”

 

Maria Dahlgren och Anna Jeppsson
Text på ipad.