Argumentative text and formative assessment

Människor sitter runt ett bord och samtalar.
Studiecirkel argumenterande text

I årskurs 8 på Kroksbäcksskolan har man arbetat med argumenterande text på lektionerna i bl a engelska. Najiba, språklärare, tycker det har varit spännande att arbeta med denna genren, tidigare har det mest varit berättande texter och faktatexter under engelsklektionerna. Eleverna har haft god nytta av de tre ”S:en”: struktur, språkliga drag och syfte, som man arbetar med i genrepedagogik. Elevernas texter har blivit bättre än förväntat på flera vis. Inte nog med att de rent språkligt håller en högre nivå, innehållsmässigt är de också fylligare och flera elever har vågat sig på att skriva om eget valt område, ex miljöfrågor.

Studiecirkel argumenterande text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I studiecirkeln som Kroksbäcksskolan har kring Johansson/Sandell-Rings bok ”Låt språket bära”, beskriver Najiba hur arbetet med argumenterande text fungerat enligt cirkelmodellen.

FAS 1

Najiba och eleverna har tillsammans gått igenom strukturen för argumenterande text. Eftersom man arbetat med argumenterande text i flera ämnen samtidigt, känner eleverna igen strukturen och nu hjälps man åt att komma på vad begreppen heter på engelska; ”title”, ”opinion”, ”argument”, ”reason”, ”summary” etc.  Eleverna får se en film på engelska om argumenterande text, ”How to write an argumentative essay by Shmoop”. http://www.youtube.com/watch?v=-lzGy5gizKg

I fas 1 får eleverna även göra en ”4-hörn övning” på engelska där de ska ta ställning till varför eller varför inte man ska ha hund. Det finns tre färdiga argument, men också ett öppet där eleverna får hitta på ett eget argument. När eleverna har valt hörn får de argumentera för varför de valde just detta argument.

FAS 2

Strukturen för argumenterande text presenteras återigen och exempeltexter studeras. Najiba har gjort hjälpplanscher med ”link words”för att stötta eleverna i deras skrivande. Modalitet såsom ”never”, ”rarely”, ”sometimes”, ”often”, ”most of the time” och ”always” diskuteras.

FAS 3

Eleverna och Najiba skriver tillsammans ett utkast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter är det elevernas tur att tillsammans eller i par skriva en egen argumenterande text på engelska. Efter första utkastet sker en kamratbedömning enligt + – ? -> metoden. (Presenterades i Baltiska hallen, Malmö när Christian Lundahl föreläste d 2 oktober 2013) Eleverna får en möjlighet att ändra i sina texter utefter kritiken.

Slutligen är det dags för Najiba att få respons på sitt arbete som pedagog, och eleverna får sätta ord på sitt eget lärande. På gröna lappar skriver eleverna ned vad de lärt sig under arbetets gång, på blå lappar förslag på hur undervisning kring argumenterande text kan fortgå och på röd lapp det som varit mindre bra.

Bedömning för lärande