ASL – att skriva och lyckas

Omslag till Att skriva sig till läsning.

Många skolor arbetar utifrån ASL och efterfrågan av praktiska tips är stor. Därför bjöd PI in Christer Friman som är skaparen bakom bloggen Tangentdansen men också författare till läromedlet “ASL bokstavschema”.

Under eftermiddagen fick vi på olika sätt ta del av hur Christer arbetar med ASL. Hans tre mål var att förmedla hur vi genom ASL kan förbättra vår individanpassning i klassrummet, hur vi kan öka motivationen bland eleverna men även se hur ett elevsamarbete kan fungera.

Genom att arbeta tematiskt bygger Christer in sin struktur i klassrummet. Hans tema är nämligen huvudpersonen i arbetsschema och på stationerna. Dessutom skapar ett tematiskt arbete en helhet i undervisningen där allt hänger samman.

Man föreläser framför projicerad presentation.

Christer Friman arbetar med arbetsschema så att eleverna kan få en tydlig överblick över vilka arbetsuppgifter som ska göras. Arbetsschemat presenterar en arbetsgång med arbetsuppgifter för eleverna att följa. Ett exempel kan du se här.  Dessa arbetsuppgifter sätts därefter in i stationer. Innehållet på stationerna kan variera men det finns alltid en datorstation, en station med finmotorik och en med kreativt skapande. Varje station varar cirka 20-25 minuter. På så vis menar Christer att eleverna får en omväxlande undervisning.

Förutom en omväxlande undervisning ges eleverna tillfälle att röra på sig när det är dags för att byta station. Eleverna följer sin skrivkompis genom varje station. Det innebär att elevernas samarbetsförmåga hela tiden tränas. Att jobba med arbetsschema och stationer är ett sätt att förmedla tydliga rutiner. Dessa rutiner kan innebära en trygghet för eleverna vilket också kan leda till ökad studiero då eleverna vet vad som förväntas av dem i stationsarbetet.

Genom att låta eleverna arbeta med datorn som skrivverktyg anser Christer att eleverna utvecklar sin självkänsla. Han poängterar nämligen att det är innehållet i elevtexterna som är det viktiga, inte formen som exempelvis rättstavade ord. Dessutom arbetar varje enskild elev utifrån sin individuella nivå. När känslan av att lyckas infinner sig ökar dessutom motivation om att lära sig mer.

Christer Frimans avslutande råd till pedagogerna var att ta hans ord som tips, göra dem till sina egna och anpassa dem till sitt klassrum och sina elever. Vi gick alla därifrån med huvudet fullt av praktiska tips och idéer, sugna på att fortsätta med vårt ASL arbete men framförallt med känslan av att ASL handlar om att eleverna ska få segra och lyckas!

Text: Tuva Ingemarsson & Anna Jeppsson