ASL i en digitaliserad skola – del 4

Pojke med röd mantel visar armmuskler.

I tidigare inlägg har vi resonerat kring pennan och datorn samt förhållningssättet mot dessa. Vi har även konstaterat att ASL är ett multidmodalt arbetssätt vilket också innebär ansvar. I detta avslutande inlägg vill vi därför tipsa om olika gratis appar och webbsidor som finns.

I Google:

Google teckningar: En app där du på ett enkelt sätt kan infoga bilder, göra fräsiga textrutor. Eleven kan samtidigt ha igång intowords och kan skriva till sina bilder.

Screencastify: Ett tillägg  som spelar in skärmen. Eleven infogar bilden, skriver sin text och avslutar med att sätta på screencastify och läser sin text. Ett lustfyllt sätt att träna avkodning på.

Google dokument: En app där du interagerar bild, text och inläsning.

Röstinmatning: I Google dokument, under fliken verktyg finns röstinmatning. Där kan eleverna tala in sin text.

Google översättning: Ett tillägg där eleverna får sin text översatt till olika språk.

Blogger: En bloggsida där du kan bjuda in vårdnadshavare att få ta del av ditt och din klass fantastiska arbete. Däri finns färdiga mallar, typsnitt som du med några enkla klick kan lägga till.

Intowords: En talsyntes där eleverna hör bokstävernas ljud men kan även få ord och meningar upplästa. Talsyntesen är oerhört betydelsefull i ASL

Webbsidor:

Storybird: En webbsida som har en mängd olika bildserier och bilder som eleverna kan skriva till. 

Digitalaverktygslådan är Annie Berghs blogg. Annie är IKT-pedagog på Pedagogisk inspiration. På hennes blogg har hon länkat till flera olika sidor där eleverna kan arbeta multimodalt.

Avslutningsvis vill vi uppmana er att ta steget ut i den digitala världen. Var modiga och prova olika appar och webbsidor och framförallt, våga gör fel. Det är oftast så vi lär oss.

Om ni är osäkra, fråga en kollega eller varför inte dina elever? Du kan till och med testa nya appar och webbsidor tillsammans med din klass. Tillsammans är vi kloka!

Vi önskar Er stort lycka till i ert ASL arbete!

Håll gärna utkik efter höstens inspirationscafé, Mötesplats och kurser.

Text: Tuva Ingemarsson
Bild: Flickr