Att leda en normkritisk process – del 2

Den normkritiska processen fortgår på Tröskans förskola. Temat är som bekant kön och normer kopplat till kön. I november månad har arbetslagen både fått i läxa att inte köna barnen samt att läsa boken ”Stjärnfamiljer” för sina barngrupper. Dessutom har vi hunnit ha en tredje träff där vi quizat om jämställdhetsfrågor.

Efter att ha diskuterat kring vad kön är och hur tvåkönsnormen delar upp och begränsar samhället på olika nivåer så kom den tredje träffen att handla om mansnormen. Först gick jag igenom vad som menas med ett patriarkalt samhälle och hur det syns i samhället idag. I ett patriarkalt samhälle är det männen som innehar den politiska och ekonomiska makten. Kvinnorna blir med andra ord underordnade männen. Vidare berättade jag om feminism och jämställdhet och vad det faktiskt innebär att vara feminist. För feminister är inte en enhetlig grupp utan har olika lösningar på det jämställdhetsproblem som existerar idag.

Jämställdhetsquiz på de sex målen

Efter den relativt korta genomgången så var det dags för samtliga arbetslag och ledning att göra ett quiz, närmare bestämt ett jämställdhetsquiz. Detta är ett quiz hämtat från hemsidan ”jamstall.nu” och utgår från det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att utforma samhället och sina egna liv. Att göra ett quiz om dessa frågor blev ett mer lättsamt sätt för mina kollegor att lära sig om jämställdhet. De fick svara på frågor om fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet,jämställd utbildning,fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbete, jämställd hälsa samt mäns våld mot kvinnor. Efter quizet kom en del kollegor fram till mig och berättade hur sorgligt det är att siffrorna och statistiken är så nedslående när det handlar om jämställdhet mellan könen. Det blir väldigt tydligt att vi än idag lever i ett patriarkalt samhälle.

Quizet hittar ni här: ”Jämställdhetsquiz på de sex målen”

Läxan till nästa träff är att arbetslagen ska använda en checklista från förlaget Olika för att kartlägga vilken representation det finns i deras bokhyllor. Träff fyra kommer sedan handla om transfrågor.