Att reflektera över under regniga sommardagar

Skalle i cement med växter i.

Skalle i cement med växter i.I denna blomstertid, när pedagogens plikter -dressyr och bokföring av lärjungarna är över, finns måhända utrymme för reflektion mellan statusuppdaterande, appnerladdande och Angry Birds-spelande i stunder av mikrotråkighet under oundvikliga regnskurar.

De bildningstörstande unga cyborgerna återkommer i augusti och vill dricka ur kunskapens klara källa av god didaktisk design.
Ett par filmer här nedan kan måhända bidra till funderingar kring den nektar som då ska bjudas.

Den första, se länk: Sir Ken Robinson on the Power of the Imaginative Mind, är ett tal av den välkände Sir Ken Robinson där han diskuterar globala utmaningar för utbildningsindustrin och gör intressanta kopplingar av hur vi (miss)brukar mänskliga resurser och naturresurser och vad som borde göras.

Den andra, se länk: Samtal med Staffan Selander, reflekterar Professor Staffan Selander om de möjligheter ny teknik ger i lärande och undervisning.
Kanhända filmerna och till dem hörande websajter sår några frön i sommarskallen.
Trevlig sommar!

Text: Staffan Hessel