Att skapa staden – konferens i Malmö, februari 2017

”Vem äger rätten till staden, dess identitet och minnet av dess historia? Vem definierar stadens identitet? Vilka berättelser anses som centrala och vilka inkluderas? Vem är medskapare när stadens minne och minnet av staden ska samlas?”

Institutet för studier i Malmös historia bjuder in till konferensen, Att skapa staden. Identitet, minne och delaktighet, för att diskutera dessa och liknande frågor som berör städers identitet, historia, minnesarbete och arbete med medborgarnas delaktighet. Frågeställningarna handlar både om stora och små städer, i Sverige och internationellt. I fokus står frågor om makt och identitet i relation till klass, genus och etnicitet.

Se mer här: https://mah.se/Forskning/Program/Institutet-for-studier-i-Malmos-historia/Verksamhet/Konferens-Att-skapa-staden/