Att synliggöra lärandet i förskoleklass

Tre barn sitter på golvet och jobbar med ipad.

Vi har under en lång tid arbetat med BFL på Husieskolan. Nu har vårt arbete även utökats till lärarna i förskoleklassen. I dagarna har vi varit på besök i förskoleklasserna. Lärarna har börjat använda sig av Kahoot för att synliggöra elevernas lärande, som är ett uppskattat och engagerande verktyg för eleverna.

Att skapa en medvetenhet hos eleverna om vad de kan och vad de behöver gå vidare med och fortsätta att utveckla är grunden inom bedömning för lärande.

Det tre didaktiska frågorna är viktiga för att synliggöra elevernas lärande i processen:

  • Vart är eleven på väg?
  • Var är eleven nu?
  • Hur tar sig eleven till målet?

Med hjälp av Kahoot får lärare en återkoppling på hur långt eleven har kommit i sin lärprocess men också hur du som lärare kan fortsätta vägleda eleven vidare. Just detta är ett viktigt moment – att läraren faktiskt stannar upp och reflekterar kring sin egen undervisning och hur den kan ändras för att möta eleverna i sitt lärande.

Är du intresserad av att använda Kahoot i din undervisning? Se här!

Text: Caroline Palmgren

 

Barn sitter på golvet framför tavla där presentation projiceras.