Att välja strukturer för Kooperativt Lärande

Struktur för kooperativt lärande.
Kooperativt Lärande består av stor samling samarbetsformer, så kallade ‘strukturer’. Varje struktur kan användas för flera olika syften, så kallade lärprocessdomäner.

Samtliga strukturer inom Kooperativt Lärande baserar sig på ett antal grundläggande principer. Strukturerna i sig själv är innehållslösa och kan användas i samtliga ämnen.

När du som pedagog ska välja en struktur utgår du från det tänkta syftet med lektionen – d.v.s. vilka lärproccessdomäner du vill använda (Leppilampi & Sahlberg, 1998).Ett träd illustrerar kooperativt lärande.

Lärprocessdomäner:

  • Utveckla kunskaper och färdigheter
  • Kunskapsdelning
  • Classbuilding & Teambuilding
  • Kommunikativa & sociala färdigheter
  • Tankefärdigheter & problemlösning

 

line_light_grey_750

kl_miniatyr_en_for_allaEn för alla

Eng: Numbered Heads Together

Arbete i team

Lärprocessdomäner: Kunskapsdelning, classbuilding & teambuilding, kommunikativa & sociala färdigheter, tankefärdigheter & problemlösning.

line_light_grey_750

kl_miniatyr_epa

E.P.A.  –  Enskilt – Par – Alla

Eng: Think-Pair-Share

Arbete i både par & team

Lärprocessdomäner: Kommunikativa & sociala färdigheter, tankefärdigheter & problemlösning.

line_light_grey_750

kl_fraga_fraga_byt_miniatyr_h165Fråga, fråga, byt!

Eng: Quizz, quizz, trade.

Lärprocessdomäner: Utveckla kunskaper och färdigheter, kunskapsdelning, classbuilding och teambuilding, kommunikativa och sociala färdigheter.

line_light_grey_750

kl_miniatyr_fyrstegsraketFyrstegsraketen

Eng: The Four-stage Rocket

Arbete i team

Lärprocessdomäner: Classbuilding & teambuilding, kommunikativa & sociala färdigheter.

line_light_grey_750

kl_miniatyr_inre_yttre_cirkel2

Inre-yttre cirkel

Eng: Inside-outside circle

Lärprocessdomäner: Utveckla kunskaper och färdigheter, kunskapsdelning, classbuilding och teambuilding, kommunikativa och sociala färdigheter, tankefärdigheter och problemlösning.

line_light_grey_750

kl_miniatyr_klok_penna2

Klok penna

Eng: boss/secretary

Arbete i par

Lärprocessdomäner: Kunskapsdelning, classbuilding och teambuilding, kommunikativa och sociala färdigheter.

line_light_grey_750

kl_miniatyr_lyssna_skriv_5Lyssna & skriv

Eng: Listen & write

Arbete enskilt och i team

Lärprocessdomäner: Kunskapsdelning, classbuilding & teambuilding, kommunikativa & sociala färdigheter.

line_light_grey_750kl_miniatyr_minaord_dinaordMina ord, dina ord

Eng: Give one, get one

Arbete enskilt och i team

Lärprocessdomäner: Kunskapsdelning, classbuilding & teambuilding, kommunikativa & sociala färdigheter, tankefärdigheter & problemlösning.

line_light_grey_750

kl_miniatyr_motas_pa_mittenMötas på mitten

Eng: Placemat Concensus

Arbete i team

Lärprocessdomäner: Classbuilding & teambuilding, kommunikativa & sociala färdigheter, tankefärdigheter & problemlösning.

line_light_grey_750

kl_miniatyr_pusselPussel – Expertgrupper & hemgrupper

Eng: Jigsaw

Arbete i par och i team.

Lärprocessdomäner: Utveckla kunskaper och färdigheter, kunskapsdelning, classbuilding och teambuilding, kommunikativa och sociala färdigheter, tankefärdigheter och problemlösning.

line_light_grey_750

kl_miniatyr_rondellenRondellen – ordet runt

Eng: Round Robin

Arbete i team

Lärprocessdomäner: Kunskapsdelning, teambuildning, kommunikativa och sociala färdigheter, tankefärdigheter & problemlösning.,

line_light_grey_750

kl_miniatyr_tva_jamfor2Två jämför

Eng: Pairs Compars/Teams/Compars

Arbete i både par & team

Lärprocessdomäner: Classbuilding & teambuilding, kommunikativa & sociala färdigheter, tankefärdigheter & problemlösning.

line_light_grey_750

 

kooperativt_larande_trad_1024

line_light_grey_750

Referenser:
Leppilampi, Asko & Sahlberg, Pasi. 1998. Samarbetsinlärning. Hässleby: Runa.

Charlotte Christoffersen
Grundskollärare
Malmö stad

line_light_grey_750Mer att läsa i Temabloggen Kooperativt Lärande: