Barn har rätt

Tecknade barn håller i händerna medan de står runt jordglob.

 

 

Ny vecka och nytt tema – Barns rättigheter.

 

Blädderblock där det står vi jobbar med barns rättigheter.

 

Vi startade veckans tema med att återknyta till FN-dagen. För några veckor sedan samtalade vi om vad ett barn är och vad ett barn behöver. Vi ville jämföra våra tankar med de rättigheter för barn, som faktiskt finns på riktigt.

Kvinna på film.

UR har en massa bra filmer. ”Evas superkoll” – en pedagogisk film om Barnkonventionen. Eva lyfter fram några av de rättigheter som kanske står våra barn närmast. Hon visar och förklarar.
Instruktioner på lapp.Vi gick igenom kunskapskravet och fortsatte vårt samtal i ringen. Vilka rättigheter hade kommit upp i filmen?

Ingen får slå eller reta mig står på lapp.

Vi kan omöjligt lära oss alla 54 artiklar som står i Barnkonventionen. Därför hade vi plockat fram 10 stycken som vi skulle titta lite närmare på.

Jag har rätt att leka står på whiteboard.

I par fick barnen göra skyltar. En artikel på varje skylt samt illustration. Exempelmodell på tavlan.

Ordet samarbete står på whiteboard.

Lektionsmålet – samarbete.

Barn vid skolbänk sitter och skriver.

Texten skulle först skrivas av från färdigtryckta skyltar, som fröken plockade in efter hand. Illustrationen skulle sen diskuteras fram och  skapas gemensamt.

Under veckan har vi tittat på filmer från UR:s serie – ”Med all rätt”. Vi har lyssnat på den interaktiva boken ”Alla barns rätt”. Vi har samtalat och diskuterat. Ämnet engagerar.

Instruktioner på whiteboard.

I fredags lyfte vi återigen fram kunskapskravet. Vårt specifika språkmål ingick i detta kunskapskrav, nämligen att kunna berätta muntligt. Barnen fick göra klart sina skyltar och träna på vad de skulle säga.

Barn står vid whiteboard och visar upp teckning.

Redovisning för gruppen.

Barn står vid whiteboard och visar upp teckning.

Vi hjälptes åt att berätta.

Barn står vid whiteboard och visar upp teckning.

Ibland händer det att kompisen är sjuk. Då får man klara sig själv. Inga problem.

Instruktioner på lapp.

Dags för lunch och ”Exit-ticket”. Efterhand som barnen lämnade klassrummet fick de ge exempel på en rättighet. Fröken lyssnade. Alla kunde såklart.

Tecknade barn håller i händerna medan de står runt jordglob.

Rosenknopparna vet också hur och var man kan få hjälp om det skulle behövas.

Text och bild: Katharina Olofsson