Heteronormer i queera barnböcker

Två händer som är formade till ett hjärta.

En bild säger mer än tusen ord. I det normkreativa arbetet på förskolan spelar barnböckerna en viktig roll. Böckerna behöver visa upp en mångfald av berättelser. I mitt examensarbete ville jag undersöka hur kön, genus och sexualitet framställs i förlaget Olikas barnböcker som ingår i vad förlaget kallar ”Pridepaketet”.

Tidigare forskning har visat att barnböcker både upprätthåller och avviker från rådande normer kring kön, genus och sexualitet och att vuxna i större grad än barn följer genuskodade mönster i karaktärsskildringarna.

Genom en bilderboksanalys och med ett queerteoretiskt perspektiv undersökte jag på vilka sätt barnböckerna i förlaget Olikas pridepaket bröt och upprätthöll normer kring kön, genus och sexualitet. Analysen var gjord på två bilderböcker och en pekbok ur Olikas pridepaket för barn mellan 0-3 år.

Resultatet visade på att pridepaketet följde ett mönster där bara mammor kunde ses vara representerade i böckerna och inga pappor. Ett annat mönster som upptäckts i studien var att homosexualitet normaliseras i texten men att mammornas sexualitet kan ha påverkat hur kvinnorna framställs i bilderna. Min studie visade också att de studerade barnböckerna kunde ses framställa samkönade förhållanden som en parrelation vilket kan kopplas till normen om att leva i en tvåsamhet; som är en del utav heteronormativiteten. Barnen i pridepaketets böcker framställdes dock som mindre tydligt könade än de vuxna karaktärerna.

Vill ni läsa studien i sin helheten hittar ni den här:
Heteronormer i queera barnböcker – en bilderboksanalys av förlaget Olikas pridepaket för 0-3 åringar