Barns delaktighet och utforskande; podd 7

Ida Nordborg, Ingrid Bogren och Per Dahlbeck. står och håller om varandra.
Ida Nordborg, Ingrid Bogren och Per Dahlbeck.

Del sju av podden BDU handlar om det fortsatta arbetet på förskolor som leder till att barns röster blir synliga och därmed möjliggör att barnen sätter spår och gör skillnad i stadens utformning.

Dagens gäst är Peter Lindberg som kommer tillbaka till podden för att berätta vad som hänt sedan sist och som tillsammans med Per och Ingrid blickar framåt.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från PodBean. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.


Även detta samtal utgår från skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv. En skillnad som även förskolenämndens ordförande Rose-Marie Karlsson nyligen betonade i ett seminarium. Samtalsdeltagarna är eniga om att det innebär ett radikalt annorlunda sätt att utgå från barns perspektiv till skillnad från ett barnperspektiv. Men om en person en gång har sett och förstått skillnaden så innebär det att personen plötsligt ser barns deltagande och inflytande med nya ögon. Det får en vidare betydelse helt enkelt.

Samtalsdeltagarna är inte helt eniga om att det får lov att ta tid för förskoleverksamheter att hitta konkreta vägar för att barnens perspektiv ska bli synligt och få spela roll i utformningen av vår stad. Någon menar att det måste få ta tid, att det rör sig om långsamma processer. Någon annan menar att det borde kunna ske i en snabbare takt.

Samtalarna är dock eniga om att en förändrad verksamhet aldrig får tvingas fram med tvingande beslut uppifrån. Förändring av verksamhet som innebär att barnens röster blir hörda, sätter spår och gör skillnad måste bygga på pedagogers lust och engagemang. Men å andra sidan påpekar de att måldokumenten är entydiga och förespråkar just barns rätt till inflytande och delaktighet.

Peter betonad att det sker en förändring i medvetenhet och språkbruk inom förskoleförvaltningen och att det till exempel nu syns i offentliga remissvar att skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv synliggörs och betonas.

Så, samtalarna är eniga om att se på utvecklingen med tillförsikt och att det gäller att hålla både långa och korta processer levenade. Ett sätt att hålla processerna som leder till barns ökande möjligheter till deltagande och inflytande levade och aktuella är återkommande poddar med just direktören, chefen för det hela, Peter Lindberg. Så det kommer mera…..

Slutord från dagens gäst: Det har varit ett lärande och givande samtal.

Men oj, vad gästen tippade fel!!!

PS I samtalet får vi också reda på spännande pågående projekt i staden som förenas av att barn bjuds in att tänka och tycka om vår stad idag och i framtiden. Det kan handla om mindre respektive större och övergripande projekt. Mer om det i kommande poddar.