Barns eget filmskapande i fokus

Teckning med en figur

Det vankas en spännande mars. Det vore kul om så många som möjligt vill vara med. Så betrakta detta som en kontaktannons.

Redan den 1/3 är det en filmfestival på biografen Panora. Förskolebarns filmer om både det ena och det andra kommer att visas för en sluten grupp bestående av pedagoger och barn från deltagande förskolor. Salongen rymmer tyvärr inte fler. Men, det finns möjlighet för fler att se filmerna för de kommer att visas i foajén till Panora i samband med BUFF, 12/3. Fritt inträde för att kunna se de strömmande filmerna.

Dagen efter den 13/3 är det dags för ett seminarium där erfarenheter från samarbeten mellan förskolor och olika aktörer i samhället, som Gatu- och fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Pedagogisk Inspiration och BID Malmö, kommer att visas för att inspirera andra. Samarbetena syftar till att skapa möjligheter för de yngsta medborgarna i Malmö att komma till tals i viktiga frågor på olika sätt, bland annat genom barns filmer. Berättelserna visar bland annat hur det dubbla uppdraget, kunskaps- och demokratiuppdraget kan giftas samman på ett sätt som tillför bägge uppdragen kvalitet och autencitet. Seminariet är kostnadsfritt, men ett deltagande kräver en föranmälan. Seminariet äger rum mellan 15.00-18.00 på Panora.

Om det låter intressant så är det bara att anmäla sig här.

För er som arbetar med skolbarn finns det följande dag, 14/3, på Panora ett program som kan locka och intressera. Det är den årliga Film i skolandagen som äger rum i anslutning till BUFF. Program och möjlighet att anmäla sig finns här.

Programmet innehåller föreläsningar på förmiddagen och möjlighet att delta i olika workshops på eftermiddagen. En föreläsning handlar om ett pågående samarbete mellan en skola i Buenos Aires och en skola i Malmö. Jag berättade om det i föregående blogg. Jag väljer att upprepa mig när jag nu skriver att just detta samarbete som har bestått av ett filmutbyte mellan ungdomar i två städer i två delar av världen har gett mig och deltagande lärare och elever mersmak. Det skulle kunna innefatta betydligt fler, både i Malmö och i Buenos Aires. Så om du som är lärare för lite äldre skolbarn tycker det verkar intressant, anmäl dig till Film i skolan dagen och/eller ta kontakt med mig för att få kontaktuppgifter.

Med hopp om ett återhörande!