Bechdel-testet – en hjälp i filmdjungeln

Ordmoln med olika filmer.

Kvinnor i film är ett ämne som diskuteras ofta och mycket, men kanske inte i skolans värld. En utgångspunkt som man kan ha i en diskussion kring detta viktiga ämne är Bechdel-testet. För de som aldrig hört talas om det kan nämnas att det på ytan är ett väldigt enkelt test, men när man håller upp det mot de vanliga biograffilmerna som distribueras i Sverige är det plötsligt inte lika upplyftande.

Bechdel-testet bygger på tre kriterier:

  1. Filmen ska ha minst två namngivna kvinnliga karaktärer…
  2. …som pratar med varandra…
  3. …om något annat än män.

Testet är på inga sätt något som hjälper till att säga något om kvaliteten på de filmer som klarar kriterierna, eller tvärtom. Främsta uppgiften är att lyfta fram problematiken som finns i den film som konsumeras. Veckans film lyfter fram fördelar med testet, men även de problem som uppstår utifrån de tre kriterierna. Personligen tycker jag att testet hjälper till att hålla fokus på förhållningssätt mellan män och kvinnor i film. Där testet inte räcker till kan man själv problematisera vad det är som inte känns rätt.

Så länge det inte finns 50 % kvinnor i våra svenska företags styrelserum, kanske vi inte kan förvänta oss att film är bättre på jämställdhet. Då kan vi använda Bechdel-testet för att påpeka för producenter och distributörer vilka frågor som de behöver arbeta med. Se veckans film och sedan är utmaningen och läxan att ta testet med dig varje gång du ser på film och TV-serier.

 

Se även denna film som också förklarar Bechdel-testet, men den kan upplevas som något lång och produktionsmässigt finns det detaljer att ha synpunkt på. Den ger dock ett flertal bra exempel på fördelar och problematik med Bechdel-testet.

Kort animation som förklarar Bechdel-testet:
https://vimeo.com/85232647

Information från Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bechdeltestet