”Beware of fat plans”

Vad ska ni göra? Jobba med lässtrategier. Vaddå lässtrategier? Jo, alltså eleverna förstår inte instruktionerna. Aha, men vad är det i instruktionerna då? Hm, jo de förstår inte vad de ska göra när det står att de ska redogöra och dra slutsatser, och sen har vi insett att många inte förstår ord som dessutom och vidare. OK. Så ni ska alltså utveckla elevernas förståelse för begrepp och sammahangsord i uppgifterna. Är det målet? Ja, jo. Hur har ni tänkt att det ska gå till? När ska ni göra det? Hur ska ni dokumentera det ni ser? Hur ska ni följa upp det ni har sett? Och hur ska ni utveckla och sprida era lärdomar? Pust.

Många frågor ja, men viktiga eftersom de ger stöd till att gå från det  abstrakta till det specifika. John Steinberg (Hitta lärarnas guldstunder, när handledning och utveckling står i centrum, 2011), använder sig av begreppen makro och mikro när han förklarar hur en framgångsrik handledning kan gå till.

Samma metod använder vi oss av när språkutvecklarna nu ska omvandla sina kartläggningar till konkreta mål och handlingsplaner. När vi träffas i januari ska det bli spännande att se vilka konkreta mål som lyfts fram och hur skolorna tänker omsätta behoven i handling.

Ett tips är att bryta ner målen till små delmål. Michael Fullan (Motion leadership, the skinny on Becoming Change Savvy, 2010) talar om ”Beware of fat plans”.  Med det menar han att det är de små förändringarna som är de mest framgångsrika. Om lärare tillsammans med kollegor ser problem och inser att de bara behöver ändra delar av sina metoder och dessutom ser att det hjälper eleverna,  då går man också vidare i sitt förändringsarbete.

Eva Bringéus