”BFL är inte bara metod och verktyg – det är ett tankesätt”

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

Att jobba med bedöming för lärande (BFL) är så mycket mer än att jobba med olika metoder och tekniker menar Åsa Hirsch, lektor vid Jönköping University och Göteborgs universitet.
– Det är ett förhållningssätt och någonstans måste vi ställa oss frågan om var undervisningen tog vägen när vi pratar om formativ bedömning, säger hon.

Den fråga riktade hon till pedagoger från Malmö och Helsingborg som hade samlats för att under en dag ha fullt fokus på bedömning för lärande, eller formativ bedömning, som Åsa Hirsch väljer att kalla det.
– Det finns väldigt lite forskning på elevernas uppfattning av formativ bedömning. Trots att det är formandet av eleven och elevens lärande som oftast sätts i förgrunden både inom forskning såväl som i det praktiska arbetet ute på skolorna, säger hon.

Utöka strategier

Åsa Hirsch menar att det behövs en diskussion om formativ undervisning och hon vill också expandera nyckelstrategierna inom BFL.
– Tänk er situationen där något hos en elev upplevs som problematiskt. Eleven får feedback men lyckas inte åtgärda det. Tänk då om det är så att problematiken ligger utanför eleven?
Därför behöver undervisningen också komma i förgrunden för arbetet med BFL. Att ställa frågor som till exempel ”Hur kan undervisningen förändras?” ”Vart ska undervisningen leda?” ”Vad möjliggör undervisningen just nu?” är viktigt.
– Precis som elever kan fungera som resurser för varandra så kan lärare fungera som resurser för varandra.

 Åsa Hirsch föreläser.

Lära av varandra

Att jobba systematiskt med formativ bedömning är något som aktuellt för alla skolor menar Åsa Hirsch i och med skrivningarna i skollagen om att jobba med beprövad erfarenhet.
– Vårt arbete måste handla om hur vi ser och samlar in information och om hur vi gör för att granska oss själva och vår undervisning. Det kräver ett systematisk arbetssätt, som formativ bedömning, för att uppfylla skrivningarna i skollagen.
Det ställer krav på att organisationen är ordnad för att det ska finnas en möjlighet för lärarna att lära av varandra.
– Det finns en kraft hos lärare och det finns en kraft i att lära av varandra. Det är inte bara en floskel – jag tror verkligen att det är så, säger hon.

Text och foto: Johanna Ravhed

Åsa Hirschs föreläsning och även andra på tema ”BFL” går att hitta hos Pedagogiskt Center i Helsingborg.