Bibliotek + fritids = sant!

Barn sitter och läser i soffa och har tagit av skorna som ligger nedanför dem.

Ett skolbibliotek ligger lite på gränsen mellan skola och fritids och har två uppgifter; en av dem är att vara ett komplement till undervisningen och en pedagogisk resurs, den andra är att stimulera och främja elevernas intresse för läsning och litteratur.

Rörsjöskolan är en F-5 skola med cirka 450 elever. Fritidshemmet är en stor och viktig del av skolan och en pedagogisk verksamhet som inte får glömmas bort! På Rörsjöskolan går majoriteten av eleverna på fritids och som bibliotekarie ser jag detta som en stor möjlighet till att stimulera elevernas läslust. Eftersom vi har lyxen att ha två heltidsanställda på biblioteket så har vi också möjligheten att utnyttja fritidshemmets potential som plattform för lässtimulerande projekt.

Det hela började under den mycket varma sommaren 2018 då jag satt ensam på biblioteket och sorterade samt märkte böcker, en rätt vanlig sysselsättning för skolbibliotekarier under sommaren. Utanför hörde jag eleverna leka på skolgården, det var för varmt för att åka på utflykt och tanken slog mig att varför ska eleverna inte ha tillgång till biblioteket även under loven? När jag tog upp det med fritidspedagogerna så hakade de genast på. Fritids är en rolig och stimulerande verksamhet men många pedagoger och elever hade efterfrågat en lugn och tyst plats att dra sig tillbaka till vid behov, och att ha skolbiblioteket öppet för fritids verkade som den perfekta lösningen.

Bibliotekspass för varje elev.
Eleverna får varsitt personligt bibliotekspass

Frågan var bara hur man ordnar det rent praktiskt? Min tanke var att eleverna skulle kunna komma till biblioteket på egen hand, dels för att avlasta pedagogerna och dels för att stärka deras självständighet. Men samtidigt måste pedagogerna veta var eleverna befinner sig och jag måste veta att elevernas pedagoger vet att de är med mig. Det var då idén om ”bibliotekspass” dök upp. Jag gjorde individuella bibliotekspass som pedagogerna förvarade i en låda. När en elev ville gå till biblioteket så frågade de pedagogen om sitt pass, utan pass kunde man inte komma till biblioteket. Dessa pass stämplades sedan med datum och tid. När eleven ville lämna biblioteket fick de sitt pass med sig och återlämnade den till sin pedagog.

När sommarlovet närmade sig sitt slut utvärderade vi projektet och det visade sig att alla var positiva till att fortsätta använda skolbiblioteket under fritids. Skolbiblioteket är numera öppet för fritids varje eftermiddag efter skoltid, eleverna kommer fortfarande med sina bibliotekspass, vilket verkar vara ett system som fungerar. När de är här under fritids handlar det om ren nöjesläsning och de får titta i referenslitteraturen, förkovra sig i spännande faktaböcker och läsa manga, något som de inte alltid har möjlighet till att göra under skoltid då mycket fokus ligger på skönlitteratur.

Barn bläddrar i bilderbok.
Rikt illustrerade böcker är populära bland de yngre eleverna.

Under höstterminens gång har fritidsverksamheten på biblioteket utvecklats ytterligare, mycket på initiativ av eleverna. Numera har vi elever i årskurs 4 som högläser för förskoleklasserna, vi har en rollspelsgrupp som träffas regelbundet och till våren kommer vi starta en schackklubb! En del elever kommer också hit för läxhjälp. Vi ser mycket fram emot när vårt nya mediatek ska öppnas nästa år, vilket kommer innebära ännu större möjligheter till att verkligen integrera bibliotekets verksamhet med både fritids och skola!