Björn Westerström – Flippat klassrum

Björn Westerström.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Björn Westerströms lektioner innebär rollspel både för honom själv och för eleverna. Han använder sig av det som kallas för Flipped Classroom. Inför de flesta lektioner har han spelat in genomgången på film som eleverna kan få ta del av på förhand på nätet för att vara förberedda. I filmerna agerar han som traditionell lärare eller i en annan skepnad, beroende på vad lektionen ska innehålla eller vilket ämne som ska behandlas.

Flippa ditt eget klassrum tillsammans med Björn på Pedagog Malmö Live! den 29 september, kl 10.30 – 12.00 eller 15.00 – 16.30 på Malmö latinskola.