Bokningsbara resurser i Malmö – nytt lager på pedagogiska kartor

Vy över kanal i Malmö med Malmö live i bakgrunden.

Var ska jag börja att leta som pedagog om jag vill träffa en verksamhet som erbjuder pedagogiskt stöd? Jag vill ta mig ut i staden, men vem kan jag vända mig till?

Det är inte lätt att försöka hitta vilka resurser man har tillgång till i staden som pedagog och som erbjuder pedagogiskt stöd. Att på måfå leta kräver någon sorts ide om vad det jag är ute efter och att leta tar tid.

Nu har det tillkommit ett nytt lagerPedagogiska kartor som ska underlätta för pedagogerna. Inledningsvis finns det samlat nio aktörer där pedagoger kan boka kostnadsfria besök. Eleverna får en upplevelse med sig som är direkt kopplad till skolverksamhet. Klicka in på kartan och titta närmare på vilja möjligheter ni har.

 

Kartbild över Malmö från dator.
Bokningsbara resurser i staden som erbjuder pedagogiskt stöd till skolor. Klicka på bilden för att ta del av vilka platserna är och sedan på respektive stjärna för att få veta mer.