Boksläpp för arbetsboken ”Din Röst Ska EKA!” tillsammans med Örtagårdsskolan!

Inbjudan till boksläpp.

Under höstterminen 2016 arbetade Din Röst Ska EKA! med temat identitet tillsammans med Örtagårdsskolan. Arbetet har blivit till en film som kommer att ha premiär tillsammans med boksläppet av arbetsboken ”Din Röst Ska EKA!”

Jassim Ahmadi har gjort en anmärkningsvärd resa. Han växte upp i socialt utanförskap

i Rosengård, utan höga tankar om sig själv eller sina förutsättningar. Idag

är han socionom och personalvetare, kallar sig samhällsentreprenör och reser

land och rike runt för att med hjärta, hjärna och musik hjälpa barn, ungdomar

och andra vuxna att uppnå sin fulla potential.

 

Innehållet i boken bygger på den värdegrund som verksamheten Din Röst Ska

EKA! jobbar utifrån och som utgår ifrån alla människors emotionella, sociala och

personliga utveckling. Boken utgår från verksamhetsgrundarnas sökande efter

sin egen identitet och röst – ett sökande som med tiden blev Din Röst Ska EKA!

och är full av arbets- och tankeövningar relevanta i arbetet med barn, ungdomar

och unga vuxna.

Boken är en arbetsbok och riktar sig främst till skolpersonal men kan också

användas av elever. Ett flertal av de skolor Din Röst Ska EKA! samarbetat med de

senaste åren har redan beställt boken till sin personal och sina elever.

Boken kan användas yrkesutvecklande och syftar till att stärka skolpersonalen

i deras roll. Den lämpar sig väl i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande

insatser på skolan och kan användas i alla typer av värdegrundande arbete.

Boken kan användas som diskussionsunderlag eller som underlag för högläsning

i helklass. Varje elev kan använda den för att få grepp om sin motivation, sina

studierutiner, sina framtidsplaner och sin social, emotionella och personliga

utveckling – som individ och i grupp.


Efter två års slit så är äntligen vår arbetsbok ”Din Röst Ska EKA!” färdig och vi har boksläpp som ni är hjärtligt välkomna till!
 

Klicka på länken för att anmäla er!
https://goo.gl/forms/oTxfKnT3HZG0RBEE3

Text: Jassim Ahmadi