Brist på pengar hindrar lärare från att köpa läromedel

Händer håller i skylt med texten: News!
Foto: Colourbox

Det är fredag och dags att ta en titt på veckans nyheter och händelser inom förskolans och skolans värld.

Var tredje lärare uppger att de inte kan köpa in de läromedel de behöver för sin undervisning, fyra av fem rektorer bekräftar denna bild. Orsakerna är bristen på tid och pengar samt möjlighet att påverka inköpen. Det visar en rapport från Läromedelsförfattarna enligt Läraren.se.
76 procent av lärarna anser att de inte har tillräckligt stora ekonomiska resurser för att kunna välja rätt läromedel och 79 procent av skolledarna anser att det främst handlar om bristen på pengar. Samtidigt är skolledarnas svar svårtolkade eftersom en majoritet ändå hävdar att de fyller målen som finns.
Intervjuer och enkäter som ligger till grund för rapporten gjordes i mars 2020.

Elever lär mest av konkreta handlingar

Konkreta handlingar är bästa sättet för en slöjdlärare att få eleverna att lära sig saker, det visar en avhandling som undersökt hur olika kommunikationsformer får konsekvenser för elevers lärande, skriver forskning.se. Enligt avhandlingen bygger slöjdlärares vanligaste kommunikationsform på en ”som-om-handling”:
– Det kan vara en beskrivning som sker verbalt eller verbalt tillsammans med kroppsrörelser, till exempel att läraren visar i luften med handen hur en såg sågar av en bräda. Detta kommunikationssätt lämnar dock utrymme för tolkning och kräver en viss förkunskap hos mottagaren av informationen, säger Joakim Andersson, som skrivit avhandlingen, till forskning.se.
Men konkret kommunikation där slöjdläraren visar genom tredimensionell handling ger bättre förutsättningar för lärande.

Oro för smitta bland gymnasielärare

Oro för den egna hälsan gör att allt fler gymnasielärare vill fortsätta att hålla lektioner på distans. En undersökning från Lärarnas Riksförbund visar att 60 procent av lärarna vill fortsätta med distansundervisning.
– Dels finns det en oro för att man ska bli smittad och att smittspridningen ska öka. Man vet också hur svårt det är att hålla avstånd när man har mer än trettio elever i klassrummet. Det går helt enkelt inte att följa de riktlinjer som finns, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande vid Lärarnas Riksförbund, till DN.

Inga gratis munskydd till eleverna

Det blir inga gratis munskydd till Malmös skolelever, tvärtemot vad grundskolenämnden tidigare beslutat har förvaltningen bestämt att enbart skolpersonal kommer att erbjudas gratis visir och munskydd. Enligt en konsekvens- och riskanalys som Grundskoleförvaltningen tagit fram menar man att barnen inte är drivande i pandemin, många elever kommer behöva hjälp för att hantera munskydden rätt och det kommer att leda till en ökad administration och avfallshantering på skolorna. Därför har nämnden nu tagit det nya beslutet, enligt ett pressmeddelande som kom i veckan.