Choice board- ett verktyg i en differentierad undervisning?

Fyrkant innehållandes nio rutor. Varje ruta innehåller en aktivitet.

Internet kryllar av spännande undervisningstips. Ett tips som jag snubblade över för ett tag sedan var choice board. Kan det tänkas vara ett verktyg i den differentierande undervisningen?

 

Det som bland annat är så fantastiskt med att arbeta som lärare är att vi alltid har möjligheten att skapa ny spännande och inspirerande undervisning. Vi låter oss inspireras av varandra och av samtiden vi lever i. Kul!

 

När vi kopplar upp oss möts vi av ett enormt, outtömligt hav med just inspirerande undervisning som så många lärare generöst delar med sig av. Något som av en slump kom i min väg för några veckor sedan var konceptet choice board. Jag fastnade direkt för de ofta väldigt estetiskt tilltalande rutorna fyllda med aktiviteter.

 

Vad är en choice board?

En s.k. choice board är en översikt av vanligtvis nio aktiviteter. Ofta är de konstruerade som en fyrkant innehållandes nio rutor. Varje ruta innehåller en aktivitet. Aktiviteterna kan vara kopplade till att läsa, skriva, lyssna eller tala men också till olika förmågor. Tanken är att eleverna själva ska kunna välja på vilket sätt de vill arbeta.

 

Choice board om vikingatiden skapad i Google-presentation.

 

Jag ser många fördelar med att arbeta med choice boards. De elever som snabbt blir klara kan arbeta vidare med en annan aktivitet och alla elever får valmöjligheten att välja det som passar dem. Eleverna ges på så vis äganderätten över sitt lärande och får utgå från sin situation och sina behov.

 

Choice boards kan med fördel också användas inom andra områden på skolan. Exempelvis kan en fysisk choice board (whiteboard eller i plastfickor) med rastaktiviteter sättas upp på skolgården eller så kan en choice board sättas upp i klassrummet för att fokusera på ordning (städa lådan, sätta upp alster på väggarna, vattna blommorna…). Har du ett temaarbete om t.ex. havet kan du lägga upp en choice board som eleverna kan arbeta med hemifrån under temats gång. Olika aktiviteter kan ge olika poäng och det gäller att försöka samla ihop så många som möjligt. Eleverna kan också få i uppdrag att göra en aktivitet från varje kolumn. Då kan varje kolumn ha ett fokus som t.ex. läsa, skriva, tala. Eleverna kan själva också få skapa choice board med vad de vill göra inför lov eller i projekt. Som du ser är möjligheterna oändliga!

 

Choice board med monstertema I engelska skapad i Genial.ly.

 

Oändliga är också sätten du kan skapa choice boards på. Du kan som exemplet ovan skapa en fysisk men du kan också skapa digitala med hjälp av Google-verktyg eller andra presentationsprogram som genial.ly eller Prezi. Fördelarna med att arbeta digitalt är att du kan klistra in bilder eller länkar till filmklipp, låtar eller texter.

 

Hiss eller diss?

Jag har själv testat på konceptet i några klasser. Eleverna har fått klicka sig fram, pröva på och ge feedback. Än så länge, mycket positiva gensvar! Eleverna uttrycker att det var kul att få välja och ”för att man är duktig på olika saker” samt att den estetiska utformning var ”cool” och ”fin”.

 

Choice board om ”Rödluvan och vargen” skapad i Genial.ly.

 

Det kan tyckas tidskrävande att skapa nio aktiviteter men faktum är att det flöt på rätt bra och snabbt. Ett effektivt sätt att arbeta med choice boards kan vara att göra aktiviteterna mer generella. T.ex. om vi arbetar med Rödluvan och vargen och vill bearbeta berättelsen efteråt kan aktiviteterna med enkelhet göras mer generella så att samma choice board kan användas med vilken bok som helst. Jag tyckte att skapandet av choice board gav mig nya perspektiv på projektet som vi skulle arbeta med. Det finns flera sätt för elever att visa sina kunskaper på, nu fick de möjligheten att visa det! Choice board är helt klart ett intressant verktyg att testa på i en differentierad undervisning.