Christina Skagerborg – Språkdiagnos. Agnes-diagnosens test och resultat

Christina Skagerborg.

Alla nationella elever gör svensktester när de börjar gymnasiet. Flera elever på Agnesfrids gymnasium har svårt att genomföra proven och får låga resultat. Testen har inte heller något andraspråksperspektiv. Agnes-diagnosen tillkom som ett komplement och görs med alla elever, även språkintro samt yft- och impro-elever. Vad säger provresultaten om elevernas svensknivå och hur skiljer sig olika elevgruppers resultat från varandra? Låt oss diskutera tillsammans.

Diskutera språkdiagnoser med Christina den 29 september kl 8.15 – 10.00 på Malmö latinskola på #PML15.