Christoffer och Adrian – Lekpatrullen

Barn leker med färgglad fallskärm.

Vi kommer berätta om vår lekpatrull/rastverksamhet på våra respektive skolor i Malmö stad.
Lika självklart som att man arbetar med arbetsmiljön inomhus ska vi tillsammans på skolorna arbeta med lekmiljön utomhus. Aldrig kan elevpåverkan bli tydligare genom elevrådets arbete kring rast och utemiljö.

Diskutera pedagogisk rastverksamhet på Pedagog Malmö Live! den 29 september kl 12.45-14.30 på Pauliskolan.