Covid schmovid

Ordet News på vitt papper
The word news is written repetitively, all in uppercase.

Nu är det fredag! Och innan det är dags för lite ledighet så ska vi på Pedagog Malmö-redaktionen sammanfatta några av de skol- och förskolenyheter som har publicerats i veckan.

Skolan har blivit rejält tilltufsad under pandemin, bland annat på grund av sämre kvalitet på undervisning och ökad psykisk ohälsa bland eleverna. ”Konsekvenserna för samhällsekonomin kan bli stora om elevernas ­förmågor och färdigheter försämras, säger professor Björn Öckert” och får medhåll både från fack och debattörer.  Men det finns också meningsskiljaktigheter.

Passa också på att läsa den senaste rapporten från BRIS om barns mående under pandemin. 

Svårt för elever med språkstörning

Mellan sju och tio procent av eleverna i Sverige har någon form av språkstörning. Det motsvarar ungefär två barn i en klass på trettio elever. Trots det larmar flera skolor om att det saknas kunskap och tillgång till logopeder när barnen börjar skolan.

– Många lärare uttrycker att de inte tycker att det känns likvärdigt för alla barn, säger Marika Habbe, specialistlogoped på Specialpedagogiska myndigheten till SVT Nyheter.

I Malmö stad har vissa skolor egna logopeder anställda och det finns också en centralt samordnande logoped. Du hittar deras blogg här. 

Färre avhopp från gymnasieskola

Pandemin tros vara en av orsakerna till att färre antal elever väljer att hoppa av gymnasiet. Pandemin har gjort att arbetsmarknaden just nu är tuff och fler elever väljer att stanna kvar i skolan. Bland de som började gymnasiet 2019 var det 2,7 procent som har registrerats för avbrott eller studieuppehåll under hösten. Det kan jämföras med 3,7 procent respektive 4,0 de föregående åren enligt statistik från Skolverket. Siffran som brukar vara konstant överraskar Christina Sandström, enhetschef vid Skolverket.

– Det är jätteintressant. Det är alltså fler som går kvar i gymnasieskolan och man skulle kunna tänka sig att det är en coronaeffekt. Andraårseleverna tycks ha valt att stanna kvar i gymnasieskolan hösten 2020, eftersom det är turbulent på arbetsmarknaden, kanske turbulent i livet, säger hon till TT.

Flerspråkiga barn särbehandlas i förskolans matematikundervisning

Ny forskning från Malmö universitet visar att förskolebarn med annat modersmål än svenska riskerar att hamna vid sidan om när undervisning sker i matematik. Anledningen är att matematik starkt förknippas med att kunna svenska och att matematikundervisningen för barn med annat modersmål tenderar att istället bli språkundervisning och inte alls på samma nivå som för barn med svenska som modersmål. Laurence Delacour som har gjort avhandlingen blev överraskad av resultaten:

– För barn med annat språk än svenska som modersmål riskerar förskolans matematikundervisning snarare bli undervisning i svenska språket och hur man beter sig i det svenska samhället. Förskolans uppgift är att plana ut skillnader i samhället men resultat visar att här sker snarare det motsatta – förskolan reproducerar skillnader, säger hon till Skolporten.

Hela avhandlingen; Förskollärare och det önskvärda matematiska barnet: förväntningar och diskurser i förskolepraktik, hittar du här.

Till sist…

En nyhet som egentligen inte alls har med skola och förskola att göra. Men kanske det kan hjälpa någon på traven.. Ny forskning från Malmö universitet visar att de så kallade schm-reduplikationer och lekfullt rimmande kan hjälpa oss att klara av den pågående pandemin bättre. 

Så covid-schmovid – nu tar vi helg!

Trevlig helg!

Det händer mycket på skolor och förskolor i Malmö! Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Anmäl dig här för att inte missa pedagogiska tips, inspirerande arbetssätt och insiktsfulla blogginlägg!