Cristina Nordman – Cirkelmodellen och BFL i moderna språk

Cristina Nordman.

Hur når vi hög måluppfyllelse i moderna språk på högstadiet? Ett sätt är att använda cirkelmodellen, som ger struktur, stöttning och tydliggör språkliga mål, och kombinera den med BFL:s fem nyckelstrategier. På PML16 kommer jag att beskriva hur jag gjorde i en åk 8 i franska och förhoppningsvis ge inspiration till att hitta en metod som fungerar för språk, oavsett målspråk!
Välkomna!
Cristina Nordman, ämneslärare i franska, svenska och svenska som andraspråk, Språk-, läs- och skrivutvecklare på PI.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.