”Dags att ta demokrati på allvar”

Mitt namn är Laura Arévalo och jag jobbar som förskollärare på Sommarbäckens förskola. Från ht2013 är jag deltagare i referensgrupp.  Tills vårt senaste möte med gruppen fick vi läsa en bok som heter Vad berättas om mig? Barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation av Bente Svenning.  Jag uppskattade boken, som väckte många tankar om min egen roll, den som jag hade utövat under min tid som pedagog.

Mitt interesse fastnade i begreppen barns perspektiv och barn perspektiv. Författaren lyfte fram olika exempel med syfte med att visa skillnaden mellan begreppen; om man t.ex. sätter upp en bild av ett barn utan att först be om lov, och därefter tar det för givet att alla barn tycker om att visas upp på bild, utgår man från sitt barn perspektiv, och inte från barnets eget perspektiv. Med mina egna erfarenheter har det tyvärr visat sig att det är många gånger jag inte har tänkt på att direkt fråga barnen om deras samtycke. Emellertid vill jag uppmärksamma att när jag har visat bilderna på dem själva, har jag också sett barnens glädje. Jag har då ett flertal gånger tolkat deras agerande som att de tillät och tyckte om att de blev fotograferade och att bilderna visades för andra.

Så fort jag hade läst färdigt boken rusade jag till mina kollegor på avdelningen, där vi diskuterade bokens innehåll, och om hur vi skulle kunna föra in dessa idéer i vårt arbetslag. Vi frågade oss själva och varandra om hur vi nu kunde och önskade fortsätta vårt arbete.  Från denna diskussion som vi förde om begreppen barns perspektiv och barnperspektiv, tolkar jag att man kan relatera innehållet till demokrati och hur vi förstår detta. När vi pratar om barns inflytande vad menar vi då med det?  Mina kollegor på avdelning är mycket nyfikna på boken, och de vill gärna läsa den. Jag ser fram emot att kunna reflektera vidare med mitt arbetslag över hur vi tänker omkring dessa frågor, och hur vi förstår barnens rätt att vara sig själva utan att hela tiden känna sig observerade, men även om hur vi förstår etiken och hur vi uppfattar och utvecklar begreppet demokrati i vår arbetsmiljö med barnen.

Text: Laura Arevalo, förskollärare på Sommarbäckens förskola