Daniel och Anne – Att jobba med inkluderande exkludering.

Bilar parkerade utanför gård.

När är man exkluderad och vem bestämmer det? Arbetet i Malmös kommunövergripande resursgrupper går ut på att vända en ickefungerande trend för elever med normbrytande beteende. Vilka framgångsfaktorer kan vi identifiera? Hur arbetar vi för att få denna elevgrupp att upptäcka sin förmåga att fungera i skolmiljön samt känna att det är meningsfullt att vara delaktiga i detta sammanhang.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Lyssna till Daniel och Anne från Ekens resursgrupp på Pedagog Malmö Live!