Datorplattorna intar klassrummen – i Malmö

Skärmbild från Sydsvenskans artikel om datorplattor.

Söndagen den 21 oktober publicerade Sydsvenskan en artikel om hur datorplattorna intar klassrummen och hur de kan användas. I artikeln redogör man även för hur anskaffningen av datorplattor ser ut på skolor i Skånes sydvästra kommuner och i Malmös olika stadsdelar.

Läs hela artikeln hos Sydsvenskan här.

Så här gör skolorna i Malmö:

Västra innerstaden: Inga klasser arbetar aktivt med datorplattor. Skoldatatek kan tillhandahålla dator eller platta till elever med läs- och skrivsvårigheter.

Centrum: Satsar på datorer.

Husie: Har valt att arbeta med datorer än så länge.

Oxie: En klass på Kungshögsskolan arbetar på försök med datorplattor. Stadsdelen avvaktar utvärderingen.

Kirseberg: Segevångsskolan har precis fått plattor till de yngre eleverna. De äldre jobbar med datorer. Sege Parks förskoleområde har ett utvecklingsprojekt med datorplatta.
Fosie: Datorplattor används på särskola och i en del specialpedagogiska sammanhang. Vissa förskolor använder plattor, och stadsdelen har just beställt femtio ex till Hermodsdalsskolan, samt ett mindre antal till några andra enheter.

Södra Innerstaden: Möllevångsskolans förskoleklasser och förskolan Röda linden arbetar med plattor. Läsplattor till fler skolor och specialundervisningsgrupper är på väg in.

Limhamn-Bunkeflo: Är på väg att köpa in plattor till förskola och skola.

Rosengård: Förskolorna har köpt in ett antal datorplattor. Nu diskuteras hur dessa kan användas.

Hyllie: Har inte satsat på datorplattor

Malmös kommunala gymnasieskolor: Datorer till eleverna på de teoretiska programmen, datorplattor till elever på de praktiska.

Källa: Sydsvenskan