DEEPFAKE – ÄR FRAMTIDEN FULL AV FALSK INFORMATION?

Förstoringsglas zoomar in på ordet truth.

Under våren 2018 uppmärksammades nyordet deepfake. Då hade det i flera år redan talats om fake news – ett fenomen som har oroat såväl media som lärare men nu kom även debatten om deepfake igång. En faktamanipulering som är väldigt svår att avslöja eftersom den använder teknik som klipper in personer i ett sammanhang som inte stämmer eller får dem att säga saker de aldrig sagt. Deepfake syftar helt enkelt till att föra människor bakom ljuset. 

I skolan behöver vi uppmärksamma, diskutera och resonera kring fenomenet för att göra eleverna medvetna och kritiska i sitt förhållningssätt. På Malmö delar finns nu ett resursmaterial att använda som en ingång till att medvetandegöra fenomenet. För att öka elevernas kunskap om risken att manipuleras men också för att kunna diskutera, resonera och lyfta upp problematiken. Använd resursen som den är eller som en början till ett större arbete.

Deepfake tar falska nyheter till en ny nivå där det ganska enkelt går att få det att se ut som att personer säger och gör sådant de varken har sagt eller gjort. Om manipulationen inte genomskådas kan det få stora konsekvenser. Inledningsvis krävdes ordentligt med resurser för att kunna manipulera rörlig bild men redan nu kan den som har en hyfsad dator och ett tillräckligt stort intresse skapa filmerna.

Tekniken användes tidigt till att klippa in kändisars ansikten i porrfilmer men ganska snabbt tog den sig över till politiken. Till exempel användes manipulerade bilder och ljud för att skapa en falsk film som visade hur Barack Obama sågar sin efterträdare Donald Trump och berättar att han själv ska ägna sig mest åt golf i framtiden.

Nöjesindustrin ser stora möjligheter med den nya tekniken men för media och samhällsklimatet, demokratin och förtroendet för politiker är det oroande. När lögner paketeras väl är det lätt att sprida osanning, spä på fördomar och skapa motsättningar. 

Internet firar 50 år i år. Den tekniska utvecklingen går allt fortare och det är lätt att känna sig utmanövrerad. Att ständigt diskutera och resonerar kring vår gemensamma värld gör att den ändå blir något mer begriplig och greppbar.

 

Två tecknade ansikten i en svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.