Del 1: Bollen är i rullning

Silhuetter av människor vid en skylt för övergångsställe och ett rödljus.
Foto: Alex Stenroos

Vad händer när pedagoger och barn på en treårsavdelning tillsammans börjar arbeta för att det ska skapas en säkrare miljö i området där förskolan ligger?

Vårt arbete för övergångsställen på Lugnet (där vår förskola ligger) är ett långsiktigt projekt och tanken med denna bloggserien är att jag vill öppna upp för andra att följa denna resan tillsammans med oss – medan den pågår.

Häng på!

Del 1: Bollen är i rullning 
Fyra treåringar leker ute i höstsolen. Så fort solen går bakom ett moln blir det rätt kallt. Vi alla har lite för lite ytterkläder på oss. Men när solen tittar fram så känns det riktigt skönt. Från en stupränna droppar det ner vattendroppar med jämna mellanrum från ett av alla förmiddagens alla regnmoln. Barnen samlas och verkar förundras mest över ljudet från när dropparna träffar ner i deras hinkar. Vi är lite snålt klädda för att tanken var att vårt ärende på förskolegården inte skulle ta så lång tid. Dessa fyra treåringar är en delegation för resten av vår avdelning och ska lämna över ett brev till en från gatukontoret som denna dagen skulle besöka förskolan i ett annat ärende.

“Vi vill ha ett övergångsställe!” säger ett av barnen när vi går fram för att hälsa och lämna över vårt brev. Barnen blev tackade och lovade att ärendet skulle tas vidare till rätt person.

“Det var snällt att de kom hit” och “jag vill träffa dem igen” sa ett av barnen efteråt.

Bollen är i rullning. 

Avdelningen som barnen går på är med i ett projekt som heter Innocarnivalen, och inom det har vi valt som fokus att arbeta, tillsammans med barnen i alla led, för att det ska skapas övergångsställen i bostadsområdet. Samtidigt är vi också med i MKBs projekt om barns röster i Malmö. Dessa två projekt tänker vi sammanfläta och själva idén om att arbeta tillsammans med barnen för övergångsställen växte fram efter att vi börjat prata med barnen om trafiksäkerhet och det blev tydligt att det inte finns ett enda övergångsställe i området. Samtidigt rullar det varje dag mindre och stora fordon i olika snabb hastighet på gatorna här omkring, och parken som vår förskola ligger i är också en allmän park med en lekplats som lockar många unga och barnfamiljer.

I detta arbetet vill vi bland annat erbjuda barnen erfarenheter av att engagera sig tillsammans för att förbättra något i sin vardag. Vi vill erbjuda de möjligheter att utveckla en handlingskompetens och få bära med sig en konkret upplevelse av att visa omsorg för sig själv, varandra och staden vi lever i! Sådana erfarenheter kan ge mersmak och precis som det formuleras i senaste utgåvan av läroplanen för förskolan, så ska “Utbildningen genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.”

Inför nästa års Innocarnival har det fastställts två utgångspunkter:
1) Barnens röster ska höras/synas för att kunna sätta spår och göra skillnad.
2) Det ska på ett eller annat sätt rymmas under rubriken Hållbar utveckling och förhålla sig till något eller några av FN:s 17 globala mål.

Det finns även en vilja att barnen ska erbjudas möjligheter att stärka sina förmågor inom bland annat att kommunicera, arbeta kollaborativt, tänka kritiskt och handla kreativt. Det ska bli intressant att undersöka om vi kan se spår under projektets gång på att barnen verkar bli stärkta i dessa förmågor och hur det i så fall kan ta sig form. Än så länge är vi mycket i startgroparna. Vi har lämnat ett brev med vårt förslag och att vi gärna träffas, till både gästerna på vår gård och under ett senare besök på stadshuset där vi lämnade det till bland annat tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström. Vi har också påbörjat bygga en modell av Lugnet på avdelningen genom att kolla på det ovanifrån genom Google Earth. Vi har även kommunicerat med vårdnadshavare om projektet och kommer på olika sätt även att inkludera dem framöver.

Exakt vilka spår och insikter som kommer växa fram kommande tid är svårt att sia om – både utifrån barnens egna tankar och vad vi pedagoger vill erbjuda barnen inom projektet. Vi får helt enkelt se med tiden. Men det finns en beståndsdel vi nu går och väntar på: vi har skickat in vårt förslag till Malmöinitiativet! Får vårt förslag 100 röster där måste det tas upp i ansvarig nämnd och sen återkopplas till oss. Vi väntar med spänning och när initiativet väl är publicerat kommer vi ha något ytterligare konkret att samlas kring inom detta projektet – en plats att samla in föräldrars, kollegors och grannars röster. Och samtidigt hela tiden bära med oss de tidigare nämnda förmågorna vi vill stärka hos barnen i de aktiviteter och upplevelser vi delar tillsammans. Hur hade barns egna affischer om ”övergångsställen-omröstningen” kunnat se ut? Om vi ska ha en övergångsställesskylt eller “Här leker barn, kör försiktigt”-skylt också, hur tycker barnen de ska se ut? Vad vill de säga på ett eventuellt möte med ansvariga för trafiksäkerheten i området? Alla dessa frågor kan vi ha med oss och försöka genomföra samtidigt som vi också visar barnen olika vägar och metoder för att påverka och göra sin röst hörd, tillsammans!

Fortsättning följer… Ett steg i taget.