Del 2: Malmöinitiativet är publicerat!

WOW!! Det tog bara en halv dag så var vi uppe i hundra röster (i skrivande stund) för vår treårsavdelnings förslag om övergångsställen på Lugnet!

Idag har vi haft föräldramöte där vi bland annat pratat mer om projektet och så har föräldrarna fått hjälpa oss och barnen med en sak… Mer om det i ett senare inlägg : )

Lite länkar:
Vårt förslag på Malmöinitiativet

Del 1 i denna bloggserien.