Del 4: Besök av ansvariga på kommunen!

ETT STEG FRAMÅT! Stort tack till alla barn, föräldrar, pedagoger, ledning och boende i området – till alla er som röstat för vårt Malmöinitiativ och hjälpt till att sprida ordet. Som ett första resultat av vårt gemensamma arbete fick barn från Krokodilen och pedagoger igår träffa två tjänstemän från Fastighets- och Gatukontoret och Andréas Schönström, ordförande för Tekniska nämnden, som ville komma och få en inblick i problemen vi upplever och arbetar för att lösa.

Vi hann prata om trafiksituationen och säkerhet utanför Sjöhästens och Lugnets förskola ur flera olika perspektiv, och tog även upp ett dagsfärskt önskemål från ett av barnen om att om vi får ett övergångsställe vid förskolan så borde det vara täckt av glitter, såklart! Tack för ett bra samtal och vi ser fram emot att höras mer längre fram när ni undersökt situationen närmare.

VI VÄNTAR FORTFARANDE MED ATT BOKA IN INVIGNINGSFESTEN FÖR ÖVERGÅNGSSTÄLLEN PÅ LUGNET – MEN TACK IGEN ALLA! Nu fortsätter arbetet med att ge barnen erfarenheter av att göra demokrati – att arbeta för en hållbar och trygg stad där deras röster får ta plats och påverka på riktigt!

Länkar:
Vårt Malmöinitiativ (uppe i hela 390 röster nu!!)
Del 1 – Bollen är i rullning
Del 2 – Malmöinitiativet är publicerat!
Del 3 – Några kliv framåt