Den nakna försteläraren: 3

I dag är en helt vanlig fredag där den schemalagda förstelärartiden skall användas till något klokt och förståndigt och jag tänker inte krångla till det utan berätta vad som händer i mitt uppdrag just nu utan omsvep (det där lät misstänkt som ett omsvep, så jag börjar om från början). Imorse hade jag ett möte med mina två lokala kollegor, Jonas Sjögren och Daniel Johnsson Sköld, om IKT-utvecklingen här på Malmö latinskola. Jonas är digital didaktiker och lärare i religion och har varit en nära kollega tidigare då jag också jobbade som digital didaktiker. Daniel är allmändidaktisk förstelärare och dök upp i förra inlägget också.

 

På vårt möte diskuterade vi hur vi skall gå vidare med sajtmallen, hur vi skall engagera fler genom en funktion i organisation vi valt att kalla “bärare” (som i kunskaps- eller kulturbärare kanske?), hur vi skall utvärdera det som gjorts hittills och få någonslags nulägesbeskrivning av användning, stämning och inställning till denna delen av skolutvecklingen på skolan. Hur skall vi göra för att få igång dela-kulturen på skolan? Teach meet är ju en plattform vi provat tidigare som kan vara intressant. Hur skall vi göra för att varje lärare skall ha en (utvecklings-)plan att följa på vägen mot att jobba mer digitalt, ämnesövergripande och kollegialt och i processen använda sig av vår sajtmall för ämnesövergripande projekt.

 

…eller det var planen. Känslan var mer såhär: När man känner att man har lagt ner en massa energi och engagemang i ett utvecklingsprojekt (t ex sajtmallen) och försökt få alla kollegor att fatta hur genialiskt det är på alla möjliga upptänkliga sätt, fått med sig skolledning och äskat tid på planeringsdagar med mera och det inte riktigt tar fart… Då känner man först instinktivt för att bara skita i alltihop och göra något annat. Det kostar såklart energi.

 

Vad man då istället måste göra är såklart att tänka såhär: Vad har vi faktiskt lyckats med? Vad kan vi förändra för att leda oss i rätt riktning? Hur kan vi planera för att göra en bra omstart?

 

Vi lyfte därför blicken och började prata om arbetet med examensmålen och hur de kan vara en nyckel till samarbete. (Tanken är att läsa examensmålen och hitta en handfull bärande idéer. Dessa idéer skall helst gå att korta ner till ett ord, Samhäll-media har t.ex. “omvärldsbevakning” som ett ord, som då utgör ett ledmotiv. Dessa ord kan alla kurser på olika sätt relatera till och när man skall jobba ämnesövergripande utgör de “krokar” för alla ingående kurser att hänga upp kunskapen på.)

 

Vi pratade också om att göra det lättare att lyckas på olika sätt. Att det är ett sätt att som lärare vara lat på ett smart sätt. Att göra sajtmallen enklare och skala bort saker eller skikta det så att elevens information är mycket mer handfast och förenklad, medans lärarperspektivet finns under en annan avdelning. En projektsajt är ju både ett planeringsverktyg för kollegorna och ett informations och publiceringsverktyg för eleverna. Det måste vara olika tilltal och omfattning på informationen beroende på vem som skall ta till sig den.

 

Vägen fram till att man gör ett ämensövergripande projekt, som ju då behöver en sajt, är varken helt enkel att beskriva eller beträda. Det finns ett par olika scenarion:

  • Det kan vara så att man t ex sitter och pratar, två kollegor, och kommer underfund med att man har något gemensamt som man skulle kunna jobba med tillsammans.
  • Eller, så har ser man exempelvis att de här tre ämnena är väl lämpade tidsmässigt (det finns kanske en lucka) i terminsplaneringen och de borde kunna samarbeta.
  • Man har kanske jobbat med ledmotiven och kommer på ett projekt där några ämnen kan hitta gemensamma kursmål.

Sen kan det så klart uppstå alla möjliga hinder på vägen. Man tänkte fel av olika anledningar och det är lätt hänt eftersom det är mycket komplext att samarbeta flera kurser, elevgrupper och lärare. Man kanske ångrar sig eller upptäcker att man inte hinner. Man kanske upplever att det man undervisar är så unikt att det inte har några beröringspunkter med någon annan undervisning. Man kanske inte vill prova…

Detta diskuterade vi. Det blev stundtals nästan filosofiskt, men vi bestämde i alla fall att vi skall ha ett nytt möte nästa fredag och det känns helt rätt!

Nu under eftermiddagen träffade jag Daniel för att skriva lite på en manual för att ta sig an ämnesövergripande projekt där några av punkterna och tankarna jag skrivit om ovan är med. Vi får se hur det blir med formatet. Vi har pratat om serietidning, men man skulle kunna tänka sig IKEA-stil eller helt enkelt en instruktionslista att följa. Vi får se hur viktig vi tycker att ytan är. Viktigt är i alla fall att det är konkret och inte för mycket teoretiserande kring ämnet…. Samtalet resulterade i sex numrerade punkter.

Återkommer med dem när vi har spikat!

Text: Lars Berggren