Den nakne försteläraren: 4

Malmö latinskola är väldigt beroende av att Malmö stads WiFi funkar. När det gör det är det ingen som klagar!

I tisdags hade vi studiedag, Pedagog Malmö Live #PML15. Det var riktigt bra och proffsigt genomfört. Vi hade i god tid fått välja två föreläsningar, båda antingen förlagda på förmiddagen eller eftermiddagen, vilket gav gott om utrymme att antingen jobba med enskild planering den andra halvan av dagen eller om möjligt besöka fler föreläsningar. De föreläsningar jag besökte hade t ex alla en värd/värdinna som tog emot och kollade att man kommit rätt och allt funkade så bra som man vill att det skall vara. Jag fick till och med höra att de haft personal på plats för att förbereda så att all insfrastruktur, bland annat IT-relaterad skulle funka för ändamålet. Det är inte alltid så välordnat när det är så många som skall organiseras vilket i normalfallet brukar betyda storföreläsningar i någon mässhall med låg relevans för det stora flertalet. Så var det inte idag. Ett trendbrott? Hoppas det…

Bra jobbat Pedagog Malmö! Föredömligt!!!

 

I vår lokala organisation på Malmö latinskola har vi som vanligt (känns bra att kunna skriva det) haft ett IKT-utvecklingsmöte idag, fredag. Vi fortsatte samma diskussion som förra fredagen och försökte nu utveckla våra tankar kring att bärarna skulle träffas och att vi nästa vecka skall bestämma när de skall utbildas och peppas att vara informella ledare i sina respektive arbetslag. De har ingen tid i sin tjänstefördelning utan enda incitamentet är egentligen att de får möjlighet till utbildning lite före resten av kollegiet och en möjlighet att vara ambassadörer eftersom de kan lite mer. Vi sjösatte idag också en anonym enkätundersökning för att känna våra kollegor på pulsen och ha någon data att utgå ifrån när vi lägger upp vårt fortsatta utvecklingsarbete. Det ser väldigt olika ut med intresse och engagemang i digitaliseringsfrågor i olika delar av organisationen. På sex timmar har vi fått in ca 15% av svaren från alla respondenter. Frågan är vid vilken andel vi kan anse att vi har fått en representativ bild. Som förstelärare ligger det i mitt uppdrag att driva skolutvecklingen framåt och eftersom jag har valt att delta i ett förstelärarnätverk om IKT-utveckling är det här jag måste ha mitt fokus. Att vi är organiserade och fokuserade ger systematik vilket borde leda till att det faktiskt också finns en rimlig chans till förändring. Det känns bra.

 

Under eftermiddagen hade vi ett möte med skolledningen då vi gick igenom vad som hänt sedan sist och fick feedback och bekräftelse i att vi är på rätt väg. En sak som stack ut på det mötet var några av kollegorna som går en processledarutbildning där de fått i uppdrag att undersöka vilka förändringsprocesser som är igång på vår skola. Vi har ett drygt trettiotal samtidiga projekt för att förändra och utveckla skolan, i olika grad påbörjade, under genomförande eller etablerade, för närvarande. Det är väldigt mycket som händer och det gör lätt att man kan bli lite matt. Samtidigt konstaterade vi att vi kommit otroligt långt med väldigt många saker på väldigt kort tid eftersom organisationen är helt ny. Vi skall ha en stor klapp på axeln för det. Bra jobbat Malmö latin!!!


Bild: Duncan Hull, CC BY 2.0

Text: Lars Berggren