Design som förbättrar livet

Världen behöver inte fler snygga danska möbler. Världen behöver design i form av produkter, system, processer och tjänster som väsentligt förbättrar viktiga områden i människors liv. INDEX Design to Improve Life Education erbjuder dig som lärare tekniker och metoder för att arbeta med innovation, entreprenöriellt lärande och hållbar utveckling.

Till hösten 2017 kommer du som lärare att kunna delta i lärprocessen INDEX inom ramen för InnoCarnival – ett skolprojekt som ger tusentals barn och unga kunskap om innovationsarbete och hållbar utveckling. Lärprocessen riktar sig till dig som vill arbeta ”hands on” med just hållbar utveckling, entreprenöriellt lärande och innovation. Läs mer om hur du anmäler dig här.

maria-och-claranINDEX är en danskbaserad, icke-vinstdrivande organisation som grundades 2002 och står bakom begreppet ”Design för att förbättra livet”. Organisationen förknippas kanske främst med INDEX Award, där världens största designpris delas ut till innovationer som förbättrar livet för människor över hela världen. INDEX menar att vi människor redan har alla de resurser, all den kunskap, insikt och teknologi som krävs för att utveckla lösningar för ett hållbart samhälle. Det gäller bara att komma igång – och det nu! Eller ännu hellre – igår.

INDEX har i samarbete med lärarutbildningen i Malmö och lärarutbildningar i Danmark utformat INDEX Design to Improve Life Education – en elevaktiv och kreativ undervisningsmetod med processfokus. Design to Improve Life Education kan användas tvärvetenskapligt över samtliga ämnen i grundskolan och gymnasiet och på universitetsnivå.

indexMetoderna och teknikerna kännetecknas av meningsfullhet, kreativitet, hållbarhet och entreprenöriellt lärande.  Med hjälp av didaktiska metoder skapas förutsättningar för att definiera och lösa konkreta problem. Det handlar alltså inte bara om att designa prylar, utan om att väcka och formge nya idéer, beteenden och problemlösningar som kan svara upp mot samhällets dynamik och utmaningar.

Med de didaktiska principer som ligger till grund för Design to Improve Life Education vill vi utveckla undervisning som förhåller sig aktivt, lösningsorienterat och involverande till det 21:a århundradets globala samhälle och dess utmaningar när det gäller att utveckla barns och ungas kompetenser att skapa tvärvetenskapliga, fruktbara och hållbara lösningar för verkliga utmaningar för människor. (Design to improve Life Education, Lärarguide)

Text: Karin Ahlstedt