Det snackas om…

Nyhetsskylt
News concept

Nu är det fredag och det är dags att ta sig en tillbakablick på några av de förskole- och skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

Hur påverkas egentligen lärarna av att det finns lärarassistenter på skolan? I en studie som har presenteras under januari har tre skolor studerats under en två års period.

– På de skolor som vi undersökte upplevde lärarna att de blev avlastade rent kvalitativt då de blev av med de mer psykosociala bitarna av jobbet, som kontakt med föräldrar och elevproblematik, säger Per Lindqvist som är en av de som har gjort studien. Men lärarna berättade också om att de fortfarande har lika mycket att göra och mindre tid med kollegorna.

Här kan du läsa en intervju med Per Lindqvist och hela studien hittar du här. 

En het debatt som har varit är den om det förbud mot  ”huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har syfte att dölja elever och personal” som har införts i Skurups kommun. Rektorn på kommunens största skola har valt att trotsa förbudet och menar att han det inte finns ingen möjlighet för en kommun att fatta beslut som redan styrs av en annan grundlag. Han hänvisar då till det beslut som Skolverket fattade 2012 då de konstaterade att generella förbud mot till exempel slöja inte är förenligt med religionsfriheten och inte heller tillåtet enligt diskrimineringslagen.

– Det är en fråga för förvaltningschefen att ha en dialog med den här rektorn så får vi se vad de kommer fram till. Det kan inte jag gå in på för jag kan som politiker inte gå in och uttala mig om enskilda medarbetare, säger Lars Nyström, gruppledare för SD i Skurup till Lärarnas tidning. 

Bildämnet kommer i kläm när fokus ligger på mätbar kunskap och individuell prestation. Det visar forskning från Umeå Universitet. Elevens personliga utveckling är tänkt att stödjas genom att få berätta i bild. Men det är inte lätt att jobba med ett så långsiktigt mål.

– Resultatet visar att det är svårt och komplext att arbeta med ett sådant långsiktigt mål när en övergripande diskurs i skolan betonar nyttoaspekter och framhåller vikten av mätbar kunskap. Lärarna uppger att de nya kunskapskraven gör det svårare att arbeta på ett utforskande vis i bild, säger Frida Marklund, har gjort avhandlingen till forskning.se. 

Här hittar du hela avhandlingen.

Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Anmäl dig här för att inte missa pedagogiska tips, inspirerande arbetssätt och insiktsfulla blogginlägg!