Det snackas om…

News står på vita tärningar.

Varje fredag presenterar Pedagog Malmö-redaktionen ett axplock av veckans nyheter från skolvärlden.

Debatten och diskussionen efter Sydsvenskans artikelserie om hot och våld i Malmös skolor fortsätter. I ett debattinlägg menar Marie Wall Almquist, ordförande för Lärarförbundet i Malmö, att arbetsgivare och politiker måste ge skolpersonal rätt förutsättningar för att ta sitt professionella ansvar. Hon efterlyser också ett djupare samarbete med andra yrkesgrupper.

I ett svar menar grundskoledirektör Anders Malmquist att Malmöskolorna inte avviker negativt från skolor i övriga landet. Han skriver också att den senaste statistiken tyder på en positiv utveckling av arbetsmiljön på skolorna.

Här finns en sammanfattning av Sydsvenskans granskning.

Att få bukt med kränkningar i skolan handlar om betydligt mer än att en lärare håller ordning i klassen, skriver Gustavo Nazar och Marika JohansonPedagogisk Inspiration Malmö, som bloggar om den senaste veckans tidens uppmärksamhet kring arbetsmiljön i skolan.

Elevernas matematikförståelse ökar inte tillräckligt över stadierna skriver Lärarnas tidning, som intervjuat Caroline Nagy, universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Caroline Nagy har bland annat undersökt hur bråk lärs ut från förskola till och med årskurs nio. Nagy menar att utvecklingen inte är optimal – och efterlyser mer samarbete över stadiegränserna.

Illustration: Colourbox