Det snackas om…

Ordet news står på svart tavla.

Arbetsveckan är snart över och det betyder att det är dags för Pedagog Malmö-redaktionen att sammanfatta de senste dagarnas skolnyheter. Därmed tar nyhetsbrevet paus några veckor – vi är tillbaka 11 januari. God jul och Gott nytt år!

Låg- och mellanstadielärarnas arbetstid används i stor utsträckning till uppgifter som inte direkt har med läraruppdraget att göra – det visar en enkätundersökning som Lärarnas Riksförbund genomförde i oktober. Undersökningen visar att över 80 procent av lärarna använder delar av arbetsdagen till att bland annat kopiera, bjuda in till olika aktiviteter och att rastvakta, rapporterar Skolvärlden. Läs mer här!

Nyligen sändes Kalla Faktas program ”De osynliga barnen” om problematiken kring så kallade hemmasittare – elever som inte kommer till skolan. ”Skolor och huvudmän behöver få hjälp att bättre hantera situationen kring så kallade hemmasittare, elever som inte kommer till skolan. Ett sätt är att ta fram statistik och titta på de kommuner som hittat vägar framåt”, skriver flera debattörer på svd.se. Läs hela debattinlägget här. Se Kalla Faktas program här.

Det saknas anpassade utmaningar för högpresterande elever i landets gymnasieskolor – det visar en granskning som Skolinspektionen gjort på 23 gymnasieskolor med naturvetenskapligt program.

– Högpresterande elever behöver stöd för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Forskning visar att dessa elever ofta ses som självgående och att de kan lämnas mer ensamma i skolarbetet. Om högpresterande elevers behov inte fångas på ett bra sätt i undervisningen kan det leda till att de inte får den kunskapsutveckling de skulle kunna ha. Vissa kan också lätt tappa studiemotivation, säger Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen, i ett pressmeddelande. Här kan du läsa hela rapporten!

Nästa år träder flera lagändringar i kraft som påverkar skolpersonal – bland annat handlar det om krav på mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa. Tidningen Skolvärlden har listat de viktigaste lagar och förordningar som gäller från och med 1 januari 2019. Läs mer här!