Det snackas om…

Latest news står det på grön botten.

Det är fredag och det betyder att Pedagog Malmös redaktion sammanfattar veckans skolnyheter.

I takt med skolans digitalisering ökar också behovet av teknisk support. I en rapport från Skolverket uppger fyra av tio lärare att deras arbete regelbundet begränsas av strul med tekniken. Enligt Skolverkets undersökning har bara hälften av skolorna tillgång till teknisk support samma dag. Här skriver Skolvärlden mer om undersökningen. Hela rapporten hittar du här.

Elever som läser teoretiska kurser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får inte alltid en utbildning som kommunerna har skyldighet att erbjuda dem. Brister finns, enligt en granskning från Skolinspektionen, i flexibilitet och individanpassning, skriver Lärarnas Tidning. Här kan du läsa hela rapporten.

Läroplanen ger en splittrad syn på litteraturläsning; syfte och innehåll motsägs av kunskapskraven. Följden blir att litteraturundervisningen på grundskolan riskerar att inte nå alla elever, enligt en avhandling på Karlstads universitet.