Det snackas om – vecka 38

Texten news skriven på svart tavla med vit krita
NEWS word handwritten on isolated vintage blackboard

Fredagen är kommen! Det innebär att det är dags att titta närmare på några av de förskole- och skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

Skolbudgeten har presenterats och ett särskilt stöd ska betalas ut till skolor, omfattande en miljard kronor. Det ska användas till att kunna erbjuda lovskolor och läxhjälp. Men detta ska inte nödvändigtvis ske med hjälp av utbildad personal, istället kan till exempel det bli studenter eller andra personer som anses lämpliga sköta aktiviteterna. Detta har fått Lärarnas riksförbund att reagera.

– Att det är utbildade lärare som är ansvariga för utbildningen är det enda sättet att borga för kvalitet. Så när man nu säger att vem som helst kan gå in i stället för lärare, då ökar ju inte statusen och viljan hos folk att utbilda sig till lärare. Det här tror jag är en farlig utveckling för skolan, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas riksförbund till Sveriges Radio.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) bemöter kritiken:

– Den här miljarden ska gå till att se till att eleverna kan få det stöd de behöver för att täcka igen till kunskapsluckor. Det kan ske genom undervisning, men det kan också ske genom att eleverna får olika typer av hemuppgifter. Det är sen gammalt att en annan vuxen än en lärare kan hjälpa med läxor, säger hon.

Nya riktlinjer i förskolan

När ska ett barn med förkylningssymptom ska få komma till förskolan? Folkhälsomyndigheten har nu kommit med nya rekommendationer. Förutsatt att barnet har varit hemma sju dagar efter att det först uppvisade symptom så är det välkommet tillbaka även om det fortfarande har lätt snuva och hosta.

– Det är klokt. Flera studier har visat att coronaviruset är som mest smittsamt första veckan efter symtomdebut, säger Cecilia Chrapkowska, barnläkare och doktorand i vaccinationsepidemiolog till SVT. 

Gymnasieskolans utmaningar i höst

Tidigare har Skolinspektionen granskat hur gymnasieskolorna i Sverige har hanterat den pågående pandemin. Nu har de, under augusti månad, gjort en uppföljande kartläggning där 144 rektorer har fått svara på vad som kommer att bli skolornas utmaningar i höst. Bland annat ser man att det finns risk för att elever behöver ta igen kursmoment som i sin tur kan göra det svårt schematekniskt och också öka arbetsbördan på lärare och elever. Man ser också att elever på språkintroduktion och yrkesprogram inte har fått ta del av det undervisningsinnehåll som de skulle ha fått. Läs hela kartläggningen här. 

Trevlig helg!

Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Anmäl dig här för att inte missa pedagogiska tips, inspirerande arbetssätt och insiktsfulla blogginlägg!