Digitalisering med Johanna Karlén på PML18

Johanna Karlén på porträttbild

Med ett ökat fokus på digitaliseringens möjligheter skapas rätt förutsättningar ”för att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle.” Johanna Karlén kommer från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Under PML18 kommer hon att berätta hur och varför digitaliseringen är en framgångsfaktor.

Digital kompetens är en förutsättning för att ge alla samma möjligheter och det bidrar till att Sverige kan fortsätta vara en ledande nation när det gäller innovation.

Vid sidan om att digital kompetens är en förutsättning för att klara sig i ett demokratiskt samhälle, kan digitalisering fungera som en klivsten för lärande, förbättrade resultat och skolutveckling. Digitaliseringen bidrar då till elevernas kunskapsutveckling och avlastar pedagogernas administrativa börda.

Nyfiken på vilka som mer ska föreläsa under PML18? Klicka här!

Foto: SKL