Din Röst Ska EKA! träffar politiker

Man pratar framför politiker.

Hej alla härliga kollegor, vänner och bekanta!

Vem är vi?
Vissa av er har hunnit få nys om oss på Din Röst Ska EKA! medan andra inte har någon aning. Nemas problemas, no hard feelings. Inom snart tid kommer mer information om oss och vår verksamhet komma upp lite här och där. Kort sagt så är vi en verksamhet som går under ”Normer och värden” på Pedagogisk Inspiration och arbetar med den emotionella, sociala och personliga utvecklingen hos barn och unga samt har ambitionen att stärka skolpersonal med utgångspunkt från Lgr 11, skollagen och FN:s barnkonventionen. Detta ska i sin tur utmynna i nyfikenhet för kunskap, framtidsvision samt studiemotivation.
Good enough!

Man pratar framför politiker.Träff med politiker!
Vi har jobbat i det tysta ett tag men under sportlovsveckan fick vi äran att träffa kommunalråd Anders Rubin, grundskoledirektören Anders Malmquist samt grundskolenämnden. Under en kvart presenterade vi vårt koncept och våra framtidsplaner samt lämnade utrymme för frågor och diskussion. Träffen var givande och politiker hade kloka reflektioner och tankar att dela med sig.

Vi har noterat att skolor som knäckt koden för den emotionella, sociala och personliga utvecklingen har elever som presterar bättre – Anders Rubin

Till sin förvåning fick dem även ett live-uppträdande av hiphop-musik, det är vårt sätt att använda det estetiska för kunskapsinhämtning 🙂

 

Vår förhoppning är att vi ska komma i kontakt med er pedagoger och elever i framtiden så att vi får en möjlighet att lära oss av er samt kunna få en chans att skapa något hållbart och långsiktigt med er.

Håll utkik efter mer information inom kort!

www.dinrostskaeka.se
www.facebook.com/dinrostskaeka

Text: Jassim Ahmadi