Distansundervisning? – Att flytta symboler till egna mallar

Tecknade symboler med en pil mot ett dokument.

Att det är viktigt att bildstöd finns tillgängligt i uppgifter och genomgångar vet vi sedan tidigare. I tider då distansundervisning är eller kan bli en verklighet för oss är det nödvändigt att vi vet hur vi kan få in bildstöd i olika dokument och program. 

I en klass behöver flera elever extra anpassningar för att få så goda förutsättningar som möjligt, vilket såklart är en tidskrävande uppgift. För att minska extra anpassningar arbetar de flesta med att försöka genomföra flera anpassningar på klassnivå istället, dvs. att man gör materialet mer tillgängligt för en större grupp. Många elever med språklig sårbarhet och/eller andra särskilda behov behöver ett kompletterande bildstöd vid genomgångar, uppgifter eller dylikt (Jaime & Knowlton, 2007, Wellington & Stackhouse, 2011). Forskning visar även att elever utan inlärningssvårigheter drar nytta av bildstöd (Quail et al., 2009). 

Samtliga skolor i Malmö inom grundskoleförvaltningen har tillgång till Widgit online genom kommunlicens. Men hur gör vi bilderna tillgängliga så att elever slipper öppna kompletterande dokument samtidigt? Nedan följer en kort praktisk guide i hur du som pedagog kan göra för att använda widgitsymboler i t.ex. google dokument, google presentationer eller andra program. 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Lathund till filmen:

  • Logga in på widgit online
  • Tryck på “skapa ett rutnät”
  • Välj en stor bildkortsmall (för bra upplösning)
  • Skriv ditt ord och få upp bilden
  • Högerklicka på bilden och kopiera kopiera den
  • Öppna ett google dokument eller ett annat program och klistra in din bild.
  • Glöm inte att källhänvisa till widgit i det dokumentet du skapat

 

Källor: 

  • Jaime,  K. & Knowlton E. (2007). Visual support for students with behaviour and cognitive challanges. Intervention in school and clinic, 42(5), s. 259-270.
  • Quail, M. Williams, C. & Leitao, S. (2009). Verbal working memory in Specific Language impairment: The effect of providing visual support. International Journal of Speech-Language Pathology,11(3), s. 220–233.
  • Wellington, W. & Stackhouse, J. (2011). Using visual support for language and learning in children with SLCN: a training programme for teachers and teaching assistants. Child Language and Teaching and Therapy, 27(2), s. 183-201.

Symboler: Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2020 | www.symbolbruket.se